Mezatron 100 OD – Herbicid

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Mezotrion 100 g/l

Formulacija: OD- uljna disperzija

Pakovanje: 250 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket


  Podeli

Klasa:Herbicid

Aktivna materija:Mezotrion 100 g/l

Formulacija:OD- uljna disperzija

Pakovanje:250 ml, 1 l

Proizvođač:Agromarket

Karenca:OVP

Plodored:ukoliko dođe do preoravanja useva, može se sejati samo kukuruz. U jesen iste godine mogu se sejati strna žita, a uljana repica uz prethodno duboko oranje. U proleće naredne godine nakon dubokog oranja mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. Dve godine nakon primene mogu se sejati šećerna repa, grašak, pasulj, spanać

MDK(mg/kg):0,05

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kukuruz ( silažni i merkatilni) 1,0 – 1, 2 l/ha (10 – 12 ml na 100 m2) Primenjuje se u post-em tretmanu kada kukuruz ima 2-8 razvijenih listova (faze 11-18 BBCH skale), a korovi u fazi 2-6 razvijenih listova

DELOVANJE:

herbicid za suzbijanje koji pripada grupi Triketona. Inhibira 4-hidroksifenil purivatdioksigenazu u procesu biosinteze karotenoida. Usvaja se folijarno i korenom, a u biljci se kreće i bazi petalno i akropetalno. Simptomi se ispoljavaju u vidu beljenja listova, što kasnije prelazi u nekrozu merisistemskog tkiva i uginuće korovske vrste.

SPEKTAR DELOVANJA

Jednogodišnje širokolisne krovske vrste: teofrastova lipica (Abutilon teophrasti), obični štir (Amaranthus retroflexus), zečiji gorovocet (Adonis aestivalis),pepeljuga obična (Chenopodium album),repica crna (Brassica nigra),pepeljuga srcolisna (Chenopodium hibridum), tatula ( Datura stramonium), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare),veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), pomoćnica obična (Solanum nigrum),poljska gorušica (Sinapis arvensis), gorčica rapava ( Sonchus asper), čistac (Stachys annua),obična boca (Xanthium strumarium)
namenjen suzbijanju širokolisnih korovskih biljaka i to sa više od 90% dobro suzbija
Višegodišnje širokolisne korove: njivska palamida (Cirsium arvense), renika obična (Lepidium draba)

PREPORUKE I NAPOMENE:
izuzetno fleksibilan u pogledu mogućeg mešanja sa drugim herbicidima u pre-em tretmanima (S-metolahlor, Terbutilazin), odnosno sulfonil-ureama u post-em tretmanima (Nikosulfuron…). Ne meša se sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Preporučuje se utrošak vode 200 – 400 l/ha.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories