Banvel 480 S -Herbicid

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Dikamba 480 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Sygenta

Karenca: OVP

Plodored: nema ograničenja kod normalne primene u kukuruzu

MDK(mg/kg): 0,5


  Podeli

Primena:

USEV / ZASAD:

KUKURUZ
KOLIČINA PRIMENE: 0,5 – 0,7 l/ha (5 – 7 ml na 100 m²)
VREME PRIMENE: Tretman kada kukuruz ima 5 listova, a korovi su u fazi 2-6 listova

STRNIŠTA
1,0 – 1,5 l/ha (10 – 15 ml na 100 m²)
Pre primene poorati (oljuštiti) strnjiku i sačekati da korovi ponovo poniknu nakon oranja, pa tek onda primeniti preparat

DELOVANJE:

Banvel 480 EC Banvel 480 S je translokacioni herbicid. Aktivna materija dikamba se usvaja pretežno preko lisnog tkiva korova i kreće kroz biljno tkivo.Putevima kojim voda i biljna hraniva kruže u biljci, rasprostire se i aktivna materija, dospevajući u sve nadzemne i podzemne delove i izazivajući značajne morfološke i fiziološke promene na korovima. Kao posledica delovanja preparata na korovima se zapažaju abnormalne deformacije vegetativnih i generativnih organa, narušava se proces razmene materije tj. inhibira proces fotosinteze. Usled ovakvog herbicidnog delovanja ne dolazi do regeneracije i obnavljanja izdanaka iz korenovog sistema.

SPEKTAR DELOVANJA:

ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

Ambrozija (Ambrosia artemisifolia), štir (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (A. blitoides), vijušac (Bylderdikia. convolvulus), konica obična (Galinsoga parviflora), tušt obični (Portulaca oleracea), pepeljuge (Chenopodium spp.), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (P. persicaria), pomoćnica obična (Solanum nigrum), gorčike (Sonchus spp.), čistac jednogodišni (Stachys annua), boca (Xanthium strumarium), lipica (Abutilon theophrasti), tatula (Datura stramonium), palamida njivska (Cirsium arvanse), poponac njivski (Convolvulus arvensis), mlečike (Euphorbia spp.) i druge.

PREPORUKE I NAPOMENE:

Banvel 480 S se ne sme primenjivati u semenskom kukuruzu, šećercu, usevukukuruza sa podusevom (pasulj, bundeve i slično); u kraškim područjima i na izrazito lakim i peskovitim zemljištima (sa manje od 1% humusa); na temperaturama iznad 25°C. Banvel 480 S nije fitotoksičan ako se primeni u naznačeno vreme i u preporučenim količinama. U slučajevima primene na izrazito lakim zemljištima u ekstremnim vremenskim uslovima (hladno i jako vlažno vreme) može doći do pojave fitotoksičnosti koja je najčešće prolaznog karaktera. Preparat se može mešati sa preparatima na bazi nikosulfurona, rimsulfurona. Na tretiranim površinama ne sme se vršiti ispaša stoke. Na tretiranim strništima može se sejati tek naredne godine. Duboko oranje treba obaviti tek nakon 3 nedelje od tretiranja. Preparat se primenjuje uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha u kukuruzu i 300-600 l/ha na strništima.

 

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories