Palas 75 WG – Herbicid

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Piroksulam 75 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvoprljive granule

Pakovanje: 0,25 kg

Proizvođač: Dow AgroSciences


  Podeli

Klasa:Herbicid

Aktivna materija:Piroksulam 75 g/kg

Formulacija:WG – vodorastvoprljive granule

Pakovanje:0,25 kg

Proizvođač:Dow AgroSciences

Karenca:OVP

Plodored:u normalnim uslovima setve i uobičajene plodosmene nema ograničenja za useve koji se mogu sejati nakon primene preparata Pallas 75 WG, ako se koristi saglasno uputstvu. U slučaju propadanja useva tretiranog preparatom, može se sejati pšenica, raž ili tritikale najmanje mesec dana nakon primene uz obavezno zaoravanje.

MDK(mg/kg):0,1

Radna Karenca:obezbeđena sušenjem depozita (6 sati)

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Pšenica, raž, triticale 0,25 + 0,5 okvašivača Pallas Adjuvant Primeniti kad je pšenica od kraja bokorenja do drugog kolenca (faze 28-32 BBCH skale). Optimalno suzbijanje travnih korova je u fazi 3-4 lista a širokolisnih korova u fazi 6-8 listova.

DELOVANJE:

Aktivna materija Piroksulam pripada grupi Triazolopirimidina. Uglavnom se usvaja i deluje preko lista, ali poseduje i kratkotrajno zemljišno delovanje na novoiznikle korove. Translocira i sprečava acetolaktat sintetazu.

SPEKTAR DELOVANJA:

Uskolisne korovske vrste: divlji ovas (Avena fatua), veliki muhar (Echinochloa cruss-galli), sivi muhar (Setaria glauca), pirevina (Agropyrum repens), francuski ljulj (Lolium perene). Jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korovske vrste: kukolj (Agrostema githago), vijušac (Bilderdykia convolvulus), žavornjak (Consolida regalis), samonikli suncokret (Helianthus annuus), mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), gorušica (Sinapisarvensis), mišjakinja (Stellaria media), kravlja stisnuša (Thlaspi arvense), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederaefolia), persijska čestoslavica (Veronica persica), poljska ljubičica (Viola arvensis), devojačka trava (Capsella bursa-pastoris), broćika lepuša (Galium aparine), žeravac (Geranium molle), velika mrtva kopriva (Lamium purpureum), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), palamida (Cirsuim arvense), poponac (Convolvulus arvensis),divlja salata (Lactuca seriola), bulka (Papaver rhoeas), ptičji dvornik (Polygonum aviculare).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Pallas 75 WG se koristi u pšenici ali ne i u Triticum durum tzv. tvrdim pšenicama. Preparat Pallas 75 WG se meša sa preparatima na bazi 2,4D 2-EH i Florasulama, kao i sa većinom herbicida, fungicida, insekticida i tečnih azotnih đubriva. Mešanje preparata Pallas 75 WG sa drugim herbicidima iz grupe ALS-inhibitora je dozvoljeno radi proširenja spektra delovanja samo na širokolisne korove. Ne primenjivati druge travne herbicide iz grupe ALS-inhibitora nakon primene preparata. Ne sme se mešati sa regulatorima rasta biljaka i insekticidima na bazi organofosfata. Optimana temperatura primene je između 8 – 25 °C mada se tretiranje može izvesti i pri temperaturi nižoj od 5°C. Suzbijanje korova traje duže pri nižim temparaturama ali nema uticaja na krajnji efekat. Izbegavati primenu pri temperaturama ispod 5°C ili kad su noćne temparature ispod smrzavanja. Preparat je otporan na spiranje kišom 1 sat nakon primene. Pallas 75 WG se uvek primenjuje zajedno sa Pallas adjuvant okvašivačem (99% polimer – poliglikoletar) koji je jedinstven, visoko efikasan okvašivač, koji obezbeđuje potpuno i temeljno mešanje preparata u rastvoru za prskanje. Ovakva primena obezbeđuje poboljšano rasprostiranje kapljica, čime se uvećava depozicija tečnosti za prskanje na površinu lista, poboljšana prijemčivost preparata na površini lista i čime se osigurana otpornost na spiranje, zatim poboljšano prodiranje i usvajanje preparata u biljku, što ima za cilj postizanje najboljih rezultata čak i u nepovoljnim uslovima.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories