Tagret SC – Herbicid

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Metamitron 700

Formulacija: SC-konzentrovana suzpenzija

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: United Phosphorus Ltd


  Podeli

Klasa:Herbicidi

Aktivna materija:Metamitron 700

Formulacija:SC-konzentrovana suzpenzija

Pakovanje:1 l

Proizvođač:United Phosphorus Ltd

Karenca:OVP

Plodored:Ukoliko dođe do presejavanja na tretiranim površinama može se ponov sejati samo šećerna repa, cvekla, stočna repa. Može delovati fitotoksično na pšenicu kao naredni usev, ako se primeni kasnije od preporučenog roka, odnosno mora proteći najmanje 16 nedelja od poslednjeg tretiranja herbicidom Target SC. Prolećni usevi se mogu nesmetano sejati naredne godine.

MDK(mg/kg):0,05

Radna Karenca:do sušenja depozita (do 6 sati po tretiranju).

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Šećerna repa 1,0 – 1,5 + 0,1% okvašivača (l/kg/ha) Po setvi pre nicanja u kombinaciji sa preparatom na bazi etofumesata ili hloridazona
Šećerna repa 0,8 – 1,0 (l/kg/ha) I tretman – šećerna repa u fazi nicanja, a korovi u fazi kotiledona do razvijena 4 lista u kombinaciji sa 0,8 l/ha Beetup Compact
Šećerna repa 1,0 (l/kg/ha) II tretman – šećerna repa formirala prvi par pravih listova, a korovi u fazi kotiledona do razvijenih 4 lista u kombinaciji sa 2,0 l/ha Betasana trio
Šećerna repa 2,0 (l/kg/ha) III tretman – šećerna repa u fazi intenzivnog rasta, a pre sklapanja redova zajedno sa 2 – 3 l/ha Betasana trio

DELOVANJE:

Target SC je namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi koji se može primeniti pre i po nicanju repa i korovovskih biljaka. Inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze. Predominantno se usvaja korenom, a delimično i lisnom masom krećući se akropetalno.

SPEKTAR DELOVANJA:

A) DOBRA EFIKASNOST: ( >90%) u odnosu na jednogodišnje širokolisne korovske vrste: štir obični (A. retroflexus ), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus ), repica crna (Brassica nigra ), pepeljuga obična (Chenopodium album ), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hibridum ), tatula obična (Datura stramonium ), broć, prilepača (Galium aparine ), dimnjača obična (Fumaria officinalis ), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium ), dvornik obični (P. persicaria ), gorušica poljska (Sinapis arvensis ), pomoćnica obična (Solanum nigrum ), gorčika obična (Sonchus oleraceus ), jednogodišnji čistac (Stachys annua ), obična mišjakinja (Stelaria media ).
B) ZADOVOLJAVAJUĆA EFIKASNOST: na palamidu njivsku (Cirsium arvense ) iz semena i poponac njivski (Convolvulus arvensis ) iz semena.
C) JEDNOGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE: livadarke (Poa spp. ).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Preparat ne primenjivati na temperaturama iznad 25°C, na zemljištima sa manje od 1% humusa i jako humusnim zemljištima, sa više od 5% humusa. Može se mešati sa preparatima na bazi fenmedifama, desmedifama, etofumesata, triflusulfuron-metila i klopiralida. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Utrošak vode je 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m2 ).

MBT:  1/2/3 s tim da ukupna količina primene ne pređe 8 l/ha

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories