Panida 330 EC – Herbicid

KLASA: Herbicidi

AKTIVNA MATERIJA: Pendimetalin 330 ± 16,5 g/l

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

PROIZVOĐAČ: Rallis India Limited


  Podeli

PRIMENA:  PANIDA 330 EC je selektivan herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu krompira u količini od 4-6 l/ha tretiranjem posle sadnje, a pre nicanja useva i korova ili najkasnije kada su korovi u fazi klijanja i nicanja, uz utrošak vode od 200-400 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA: Kada se Panida 330 EC primeni u količini 4 l/ha:

Dobro suzbija: muhar zeleni (Setaria viridis);
Zadovoljavajuće suzbija: štir obični (Amaranthus retroflexus), pepeljugu običnu (Chenopodium album), proso korovsko (Echinochloa crus-galli),  vrste iz roda Polygonum, tušt obični (Portulaca oleracea), gorušica poljska (Sinapis arvensis);
Slabo suzbija: tatulu običnu (Datura stramonium), palamidu njivsku (Cirsium arvense), pomoćnicu običnu (Solanum nigrum), poponac obični (Convolvulus arvensis), bocu običnu (Xanthium strumarium).
Kada se Panida 330 EC primeni u količini 6 l/ha:

Dobro suzbija:  proso korovsko (Echinochloa crus-galli), tušt obični (Portulaca oleracea), gorušicu poljsku (Sinapis arvensis), muhar zeleni (Setaria viridis);
Zadovoljavajuće suzbija: štir obični (Amaranthus retroflexus), pepeljugu običnu (Chenopodium album), dvornik (Polygonum aviculare), ptičiji dvornik (Polygonum persicaria), palamidu njivsku (Cirsium arvense);
Slabo suzbija: tatulu običnu (Datura stramonium), poponac obični (Convolvulus arvensis), pomoćnicu običnu (Solanum nigrum), bocu običnu (Xanthium strumarium).
MEHANIZAM DELOVANJA: Pripada grupi dinitroanilina, a po mehanizmu delovanja je inhibitor grupisanja mikrotubula i deluje na ćelijsku deobu. Posle primene preko zemljišta pendimetalin se apsorbuje korenom i koleoptilom. Najznačajnije mesto apsorpcije kod visoko osetljivih travnih korova je koleoptil. Visoka osetljivost travnih i širokolisnih korova je u fazi nicanja. On inhibira rast koleoptila kod trava, a stabaoce je deformisano.

NAPOMENE: Preparat Panida 330 EC se ne sme primenjivati na slabo humusnim zemljištima sa <1% humusa; na površinama za proizvodnju mladog luka za salatu, luka iz presadnica, za proizvodnju ranih sorti paprike, za proizvodnju korenastog povrća; u staklenicima i plastenicima.

U slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva može se sejati samo kukuruz, a posle 3 meseca od primene i drugi usevi u kojima se primenjuje (krompir, soja, suncokret, pšenica, duvan, paradajz, paprika, kupus, luk).

Pesticid se primenjuje leđnim ili traktorskim prskalicama. Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

U cilju proširenja spektra delovanja Panida 330 EC se može mešati sa herbicidima na bazi: s-metolahlora i dimetenamid-p.

KARENCA: 63 dana krompir.

PAKOVANJE:  1 L

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories