Fusilade Forte – Herbicid

Kategorija : Herbicid

AKTIVNA MATERIJA: fluazifop-p-butil (150 g/l)

Usev/zasad u kome se primenjuje: suncokret, šećerna repa, uljana repica, krompir, kupus, luk, jabuka, kruška, dunja

Proizvođač: Syngenta


  Podeli

Oblik i oznaka formulacije: Koncentrovana emulzija (EC)

Primena:Fusilade Forte je selektivni translokacioni herbicid (graminicid) koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova kao što su proso korovsko (Echinochloa crus-galli) muhar zeleni (S. viridis), divlji sirak (Sorghum halepense) iz semena i rizoma, i drugi travni korovi. u usevima, odnosno zasadima soje, suncokreta, šećerne repe, uljane repice, krompira, kupusa, luka, jabuke, kruške i dunje, sa količinama primene od 0,8 l/ha tj. 8 ml na 100 m2 za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova, odnosno 1,3 l/ha tj. 13 ml na 100 m2 za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova, uz utrošak vode od 200-600 l/ha, tj. 2-6 l vode na 100 m2, odnosno 200-400 l/ha u usevu uljane repice.

Način delovanja: Fusilade forte je translokacioni herbicid, što znači da se aktivna materija nakon primene usvaja od strane korovskih biljaka i transportuje do mesta delovanja, a to su tačke porasta lista, stabla i korena. Brlo brzo korovske biljke prstaju da rastu i razvijaju se, ali vidljivi efekti delovanja u vidu početne promene boje nastupaju nakon 7-10 dana, dok potpuno propadanje korova u vidu intenzivne crveno-ljubičaste boje nastupa nakon 12-14 dana.

Preporuka za primenu: Primena Fusilade forte se vrši kad su korovi u fazi 3-5 listova (tj. u fazi intenzivnog porasta), uvek pre njihovog cvetanja i klasanja, jer su u ranijim fazama razvoja osetljviji na delovanje ovog herbicida. Prilikom primene podesiti prsaklicu da izbacuje sitnekapi, kako bi se obezbedila što bolja pokrivenost lisne površine korova, i na taj način omogućilo da korovske biljke usvoje što više preparata. Izbegavati primenu pri visokim temperaturama, jer tada sitne kapi brzi isparavaju, pre dospevanja na list korova. Korovske biljke u stresnim uslovima, posebno nakon dugotrajne suše, slabije usvajaju herbicid, pa se preporučuje primenu odložiti za kasnije, nakon padavina. Ako su nicanje i razvoj korova neravnomerni, najbolji rezultati u njihovom suzbijanju se postižu se u „split“ aplikaciji, kada se preporučena količina primene podeli i primeni u dva tretmana, u razmaku 7-10 dana.
Ukoliko dođe do preoravanja tretiranih površina na njima se najmanje 60 dana od tretiranja ne smeju sejati strna žita i kukuruz. Fusilade Forte se može samo jednom upotrebiti na istoj površini u toku godine ili dva puta ukoliko se primeni u split-aplikaciji.
Preparat nije fitotoksičan ako se upotrebi u preporučenim dozama. Može biti fitotoksičan ukoliko usled zanošenja dospe na strna žita i kukuruz.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): 28 dana za voće, 42 dana za krompir, 49 dana za luk i kupus, 70 dana za šećernu repu, a za soju, suncokret i uljanu repicu obezbeđena vremenom primene.

NapomenaPRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU !
Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao FUSILADE FORTE

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories