Vertesam 70 WG – Herbicid

Klasa : Herbicid

Aktivna materija: Metribuzin 700 gr/kg

Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

Proizvođač: AgroArm


  Podeli

Selektivni, sistemični herbicid sa kontaktnom i rezidualnom aktivnošću za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje i krompira|

Delovanje
VERTESAM® 70 WG je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske klase triazinona. Biljke ga usvajaju korenom i preko lisne mase i transportuje se u nadzemne delove korovskih biljaka. Mehanizam delovanja mu se bazira na inhibiciji transporta elektrona u procesu fotosinteze u fotosistemu II. Klasifikacija rezistentnost (HRAC): C1.

Primena
Krompir*:
– 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na zemljištima sa 1,5-3% humusa, posle sadnje, a pre nicanja useva.
– 1,5 kg/ha (15 g na 100 m²) na zemljištima sa više od 3% humusa,  posle sadnje, a pre nicanja useva.
– 0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) na zemljištima sa 1,5-3% humusa, posle nicanja useva, kada krompir ima razvijeno 5-8 listova (faze 15-18 BBCH skale).
– 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na zemljištima sa više od 3% humusa, posle nicanja useva, kada krompir ima razvijeno 5-8 listova (faze 15-18 BBCH skale).
* u postupku registracije

Soja:
0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) na zemljištima sa 3 -5% humusa, posle setve, a pre nicanja useva.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Ako se primenjuje posle sadnje, a pre nicanja krompira može se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja na bazi S-metolahlora, dimetenamida, pendimetalina i fluorohloridona.
→ Maksimalni broj tretiranja u toku godine na istoj površini je jednom.
→ Fitotoksičan je za soju i krompir ako se koristi na slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa).
→ Ne sme se primenjivati u sortama krompira Jerla, Voran, SV 77/40 i SV 76/48, a za nove sorte krompira obavezno ispitati selektivnost.

Aktivna materija Metribuzin 700 g/kg
Formulacija Vododisperzibilne granule (WG)
Utrošak vode 200-400 l/ha
Karenca Krompir – 42 dana
Soja – obezbeđena vremenom primene
Pakovanje 100 g, 500 g

štir obični (Amaranthus retroflexus)
· teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)
· ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
· pepeljuga obična (Chenopodium album)
· tatula obična (Datura stramonium)
· loboda (Atriplex patula)
· dvornik obični (Polygonum persicaria)
· tušt obični (Portulaca oleracea)
· čistac jednogodišnji (Stachys annua)
· mišjakinja (Stellaria media

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories