PINTO – Insekticid

Klasa: Insekticidi

Aktivna materija: bifentrin 100 g/l

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Proizvođač:Willowood


  Podeli

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem
Primena:
Preparat PINTO koristi se:
• u zasadu jabuke, za suzbijanje: jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u koncentraciji: 0,02 – 0,05% (2 ­ 5 ml u 10 litara vode), tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica.
• u usevu paradajza za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariarum) u koncentraciji 0,02 – 0,05% (2 ­ 5 ml u 10 litara vode), tretiranjem od pojave prvih larvi.

Utrošak vode: za voće 600-1.000 l/ha; za povrće 200-400 l/ha.

Preporuke i napomene za primenu:
Pored navedenih preparat PINTO može se koristiti i za suzbijanjesledećih štetočina:
• U jabuci: u koncentraciji 0,02-0,05% za suzbijanje lisnih vašiju, minera i pokretnih formi crvene voćne grinje (Panonychus ulmi);
• U krušci: u koncentraciji 0,02-0,05% za suzbijanje lisnih vašiju, minera i kruškine buve.
• U voću u koncentraciji 0,03% za suzbijanje dudovca (Hyphantria cunea)
• U vinovoj lozi u koncentraciji 0,02-0,05% za suzbijanje pepeljastog i žutog grozdovog smotavca (Lobesia botrana i Eupoecilia ambiguella).
• U usevu kukuruza u količini 0,2-0,3 l/ha za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

• Može se koristiti i kao zemljišni insekticid, u usevima kukuruza – suzbijanje kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera) i larvi ži-čara (Elateridae), šećerne repe i povrća (žičnjaci), i to u količini0,3-0,5 l/ha.
• U usevima strnih žita u količini 0,1-0,15 l/ha za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus)
• U usevu šećerne repe u količini 0,15-0,3 l/ha za suzbijanje buvača (Chaetocnema tibialis) i kupusne lisne sovice (Mamestra brassicae)
• U usevu uljane repice u količini 0,1-0,2 l/ha za suzbijanje lisne ose (Athalia colibri) i repičinog sjajnika (Meligethes aeneus)
• U povrću u koncentraciji 0,02-0,05% za suzbijanje vašiju i velikog broja drugih štetnih insekata (sovice, itd.) i grinja, kao i bele mušice (Trialeurodes vaporariorum) u krastavcu, paradajzu, pasulju i ukrasnom bilju u koncentraciji 0,02­0,03%. Utrošak vode je200 – 400 l/ha.
• U duvanu za suzbijanje breskine vaši (Myzus persicae) i duvanovog tripsa (Thrips tabaci), koji su prenosnici viroza, posle rasađivanja u količini 0,1 l/ha. Utrošak vode je 400 – 600 l/ha u zavisnosti od načina i vremena tretiranja.

Karenca:
paradajz, krastavac 7 dana; krompir, pasulj 14 dana;  duvan, šećerna repa, kupusnjače 21 dan; jabuka, kruška, vinova loza 28 dana; uljana repica 49 dana
Pakovanje: 50 ml; 200 ml; 1l

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories