Priaxor EC – Fungicid

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Fluksapiroksad 75 g/l + Piraklostrobin 150 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: BASF


  Podeli

Klasa:Fungicid

Aktivna materija:Fluksapiroksad 75 g/l + Piraklostrobin 150 g/l

Formulacija:EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje:1 l

Proizvođač:BASF

Karenca:35 dana

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
TRITIKALE 0,75-1,5 (7,5-15 ml/ 100 m²) Tretman od pojave 5 vidljivih izdanaka do početka cvetanja (BBCH 25-61)
RAŽ 0,75-1,5 (7,5-15 ml/ 100 m²) Tretman od pojave 5 vidljivih izdanaka do početka cvetanja (BBCH 25-61)
JEČAM 0,75-1,5 (7,5-15 ml/ 100 m²) Tretman od pojave 5 vidljivih izdanaka do početka cvetanja (BBCH 25-61)
Pšenica 0,75-1,5 (7,5-15 ml/ 100 m²) Tretman od pojave 5 vidljivih izdanaka do početka cvetanja (BBCH 25-61)

 

DELOVANJE:

Kombinacija dve aktivne supsatance, potpuno nove, Fluksapiroksad – Xemium® (75 g/l) iz grupe SDHI inhibitora (inhibitora sukcinat dehidrogenaze) i strobilurina Piraklostrobin (150 g/l) iz grupe QoI inhibitora (inhibitora respiracije). Xemium® se zahvaljujući brzom sušenju i pravljenju depozita čvrsto vezuje za voštani sloj kutikule zbog čega se teško spira kišom. Depoziti u vidu kristala omogućavaju da se Xemium® ravnomerno usvaja i kreće kroz biljku, potpuno nezavisan od vremenskih uslova.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je suzbijanju prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), sive pegavosti lista (Septoria tritici), bolesti stabljike (Helminthosporium sativum), žute lisne rđe (Puccinia striiformis) u usevima pšenice (ozima, jara, durum i spelta); za suzbijanje prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres), pegavosti lista (Rhynchosporium secalis) u usevima ječma; za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Rhynchosporium secalis), lisne rđe (Puccinia recondita)u usevu raži; za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), sive pegavosti lista (Septoria tritici), lisne rđe (Puccinia recindita) u usevu tritikalea.

PREPORUKE I NAPOMENE:

Pored fungicidnog delovanja Priaxor® ispoljava opšte pozitivne efekte na biljke, tako što poboljšava kondiciono stanje biljke, priprema biljku za preživljavanje nepovoljnih uslova, uključujući i napad štetnih organizama, što rezultira povećanjem prinosa, otpornosti na sušu i druge stresne faktore – AgCelence® efekat. To ovaj preparat stavlja u sam vrh fungicida za zaštitu pšenice, ječma, raži i tritakalea od ekonomski najštetnijih bolesti. Nova hemijska svojstva čine Priaxor® odličnim oružjem u borbi protiv razvoja rezistencije gljiva na različite fungicide. Pruža efikasnu zaštitu u blok tretmanu (10 do 14 dana između aplikacija). Utrošak vode pri aplikaciji 600 – 1000 litara (6 – 10  l/100m²). Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Deluje na veliki broj patogenih gljiva (Pseudocercosporella, Pyrenophora, Rhyncosporium, Septoria, Erysiphae).

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories