Motikan – Herbicid

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: dikamba 480 g/l

Formulacija: Koncentrovan rastvor (SL)

Proizvođač: STK

Product Description

Primena

1) u usevima silaznog i merkantilnog kukuruza (bez poduseva), u kol. 0,5-0,7l/ha (5-7ml nalOO m²), tretiranjem kadaje kukuruz u fazi 5 listova (faza 15 BBCH-skale), a korovi 2-6 listova;

2) na strnistima (na kojima nece biti setve u istoj godini), u kol. 1-1,5 I/ha (10-15 ml na 100 m²), tretiranjem posle plitkog oranja strnista i nicanja korova (palamida u fazi rozete, poponac – izdanci duzine 15 cm) – polovina septembra, a oko 3 nedelje posle primene strniste se ponovo zaore. Spektar delovanja: Širokolisni korovi.

Vrste korova koje dobro suzbija:

• jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (A. retroflexus), vijusac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuge   (Chenopodium   sp.),   konica   obična   (Galinsoga parviflora),   tust obični   (Portulaca   oleracea),   dvornik   veliki (Polygonum   lapathifolium),   dvornik   obični   (P.   persicaria), pomoćnica obična (Solanum nigrum), gorcike (Sonchus sp.), cistac jednogodišnji (Stachys annua), boca obična (Xanthium strumarium);

• višegodisnji širokolisni korovi, kao sto su gorcike (Sonchus sp.). 2)Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija:

• jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: lipica teofrastova (Abutilon   theophrasti),   tatula   obična   (Datura   stramonium), mlecike (Euphorbia sp.), dvornik pticiji (Polygonum aviculare), P. amphibiunr,

• višegodisnji širokolisni korovi, kao sto su: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis), mlecike (Euphorbia sp.).