Diqua Top

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Dikvat dibromid 373,6 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Arysta Life Science

Karenca: voće 28 dana; soja OVP

Plodored: –

MDK(mg/kg): 0,05 voće

Radna Karenca: voće 28 dana; soja OVP


  Podeli

PRIMENA:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
      Soja               3,0 Tretman u vreme tehnološke zrelosti soje: (a) gornji sprat biljke – više od polovine mahuna je zeleno, čvrsto i žilavo, sa nekoliko poluzrelih crno-braon semena; (b) srednji sprat biljke –90% semena u mahuni je braonkasto, nekoliko je crne boje, ostalih 10

SPEKTAR DELOVANJA
U količini od 4,0 l/ha dobro suzbija ( > 90%):
kanadska hudoletnica (Conyza canadensis, ex. Erygeron cannadensis), sitni zdravac
(Geranium dissectum), divlja salata (Lactuca seriola), maslačak (Taraxacum
officinale), tarčužak (Capsela bursa-pastoris), palamida njivska (Cirsium arvense),
mrtva kopriva (Lamium purpureum), divlja nana (Mentha arvensis), velika bokvica
(Plantago major), štavalj (Rumex crispus) i persijska čestoslavica (Veronica persica).
Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija (> 75%< 90%):
uspravni ljulj (Lolium rigidum), jednogodišnja livadarka (Poa annua) i divlji sirak
rizomski (Sorghum halepense)
Vrste korova koje slabo suzbija (< 75%):
divlja kupina (Rubus caesius)

PREPORUKE I NAPOMENA:
fitotoksičan je za gajene biljke. U cilju sprečavanja zanošenja na susedne gajene
biljke, preporučuje se tretiranje pod niskim pritiskom tečnosti i sa krupnijim
kapima. Preparat ne sme doći u kontakt sa zelenim delovima biljke. Diqua Top
se može primenjivati iz vazduhoplova za desikaciju useva soje, pod uslovom da
su površine koje se tretiraju udaljene najmanje 500 m od naselja, poljoprivrednih
objekata (farmi), zasada šuma, voćnjaka i vinove loze, 200 m od voda i da brzina
vetra ne prelazi 2 m/s, s tim da se rubne zone (u širini 200-500 m) tretiraju sa
zemlje. Najmanje 28 dana od tretiranja zabraniti pristup stoci, odnosno ispašu
na tretiranim površinama, kao i korišćenju tretiranog useva lucerke za ishranu
stoke. Količina tečnosti u voćnjacima iznosi 200-400 l/ha ( 2- 4 l na 100m2), dok
za desikaciju soje koristiti 300-600 l/ha ( 3- 6 l na 100m2) vode.

MBT: 3 – voćnjaci, 1 – soja

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories