Monosan Herbi – Herbicid

Herbicid za suzbijanje korova u kukuruzu i pšenici


  Podeli
Klasa Herbicidi
Opis Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruza i na livadama i pašnjacima
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija 2,4-D u obliku dimetilamonijuma
Formulacija koncentrovani rastvor
Delovanje 2,4-D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem. Usvaja se preko lisne mase, a manjim delom preko korena. Niske koncentracije izazivaju nekontrolisanu deobu ćelija što utiče na propadanje vaskularnih tkiva, dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija (naročito u meristemskim tkivima). Takođe, poznato je da u malim količinama 2,4-D deluje kao regulator rasta ćelija.
Karenca Obezbeđena vremenom primene – pšenica, ječam, raž i kukuruz; 28 dana – livade i pašnjaci
Doza/ koncentracija 1.5 – 3 l/ha
Primena strna žita izuzev ovsa, merkantilni i silažni kukuruz bez poduseva, livade i pašnjaci bez leguminoza
Sadržaj
aktivne materije
558 g/l
Pakovanje 1 l
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories