Bellis – fungicid

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: boskalid 252 g/kg +  piraklostrobin 128 g/kg

Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

Proizvođač: BASF


  Podeli

PRIMENA: Bellis®je sistemični fungicid sa preventivnim delovanjem.

Primenjuje se folijarno, prskanjem ili orošavanjem, u zasadu jabuke za suzbijanje prouzrokovača oboljenja: pepelnice jabuke (Podoshaera leucotricha), truleži plodova (Monilinia spp) i čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Ven-turia inaequalis) i u zasadu kruške za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova kruške (Venturia pirina).

Vreme primene: Za suzbijanje prouzrokovača pepelnice jabuke (Podoshaera leucotricha): tokom vegetacije (BBCH 54-85), i to preventivno, pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje.Za suzbijanje prouzrokovača truleži plodova (Monilinia spp) primenjuje se tokom zrenja (faza 81-87 BBCH skale), preventivno.Za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) tokom vegetacije (BBCH 54-85), i to preventivno, pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje.Za suzbijanje prouzrokovača i prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova kruške (Venturia pirina) tokom vegetacije (BBCH 54-85), i to preventivno, pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje.Količina primeme: 0,8 kg/ha (8 g na 100 m2).

Utrošak vode: 1000 L/ha (10 L na 100 m2).Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: Tri puta

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories