Lumax – Herbicid

Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u kukuruzu.

AKTIVNA MATERIJA: s-metolahlor (375 g/l) + terbutilazin (125 g/l) + mezotrion (37,5 g/l)

Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz

Proizvođač: Syngenta


  Podeli

Primena:

Lumax je kontaktni i translokacioni zemljišni i folijarni herbicid koji se primenuje u usevu:

  • kukuruza za suzbijanje nekih uskolisnih (travnih) i širokolisnih korova, u količini 3,5-4 l/ha primenom posle setve, a pre nicanja kukuruza i korovskih biljaka (pre-em), ili primenom neposredno nakon nicanja biljaka kukuruza i korova (rani post-em) u količini od 3-3,5 l/ha, uz utrošak vode od 200 do 400 l/ha.

U navedenim dozama primene dobro suzbija muhar (Ec. cruss-galli), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense), muhar sivi (Setaria glauca, i jednogodišnje širokolisne korove lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štirevi (Amaranthus sp.), pepeljuga (Ch. album), tatula (Datura stramonium), dvornici (Polygonum sp.), pomoćnica (Solanum nigrum), boca (Xantium strumarium), gorčika (S. oleraceus), lubeničarka (Hibiscus trionum), gorčika (S. arvensis)) Slabije suzbija muhar zeleni (Setaria viridis), sirak iz rizoma (S. halepense), palamidu (Cisrisum arvense) i poponac (Conolvulus arvensis).

Način delovanja: Herbicid Lumax je jedini herbicid u nas koji sadrži tri aktivne materije: s-metolahlor koji suzbija jednogodišnje travne korove, mezotrion protiv širokog spektra širokolisnih korova i terbutilazin, koji pored delovanja na širokolisne korove dodatno pojačava delovanje mezotriona.
Svaka od tri aktivne materije ima svoj mehanizam delovanja; S-metolahlor se usvaja hipokotilom i manjim delom korenom korovske biljke koja niče, mezotrion se podjednako dobro usvaja korenom, stablom i listom korova, a terbutilazin se najvećim delom usvaja korenom, ali i stablom i listom. S-metoloahlor je u biljci korova slabo pokretan, mezotrion se usvaja i kreće korz biljku i na gore i na dole, dok se terbutilazin kreće iz korena na gore.

Preporuka za primenu: Lumax se može samo jednom upotrebiti na istoj površini u toku godine.
Selektivnost za kukuruz je izuzetna, pa se Lumax može koristiti u svim hibridima i tipovima kukuruza (šećercu, kokičaru, silažnom, semenskom, …).
Lumax je bezbedan za gajenu biljku ako se primenjuje u preporučenoj količini i u navedenoj razvojnoj fazi useva, odnosno korova. Prilikom primena sprečiti zanošenje preparata na susedne useve/zasade. Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva nakon primena herbicida Lumax, odmah se može sejati samo kukuruz. U jesen iste godine mogu se sejati kukuruz, žitarice i uljana repica uz prethodno oranje. U proleće naredne godine, a nakon dubokog oranja u jesen, mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. Šećerna i stočna repa, spanać, grašak, pasulj, sitnozrne leguminoza, lucerka i povrće mogu se sejati godinu dana nakon primene.
Nema potreba za mešanjem sa drugim herbicidima. Nema negativne reakcije sa zemljišnim insekticidima ako je Lumax primenjen pre nicanja kukurza. Izbegavati njegovu primenu nakon nicanja kukuruza ako je tokom setve primenjen neki organofosforni insekticid.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena je vremenom primene preparata.

NapomenaPRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU !
Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories