Signum – Fungicid

Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

Primena: 

Krompir: Alternaria 0,25 kg/ha

Paradajz: Alternaria 0,4 kg/ha

Breskva: Monilinia spp. 0,056-0,075%

Višnja: Monilinia laxa 0,056-0,075%

Luk: plamenjača 0,7-1 kg/ha

Paprika: siva trulaž 1 kg/ha

Salata: siva trulež i plamenjača 1,5 kg/ha

Jagoda i malina: Botrytis 1,5-2 kg/ha


  Podeli

Preventivni i kurativni fungicid širokog spektra delovanja

KROMPIR: za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani) u količini od 0,25 kg/ha (2,5 g/100 m²).
Vreme primene: na početku infekcije, drugo tretiranje 2-3 nedelje posle prvog tretiranja.

PARADAJZ: za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani) u količini od 0,4 kg/ha (4 g/100 m²) i prouzrokovača plesnivosti lista paradajza (Fulvia fulva) u količini od 0,7 kg/ha (7 g/100 m²).
Vreme primene: prvo tretiranje na početku infekcije, drugo i treće tretiranje 7-10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja. Obavezno otvoriti i provetriti plastenik ili staklenik, pa onda koristiti Signum®.

BRESKVA: za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova (Monilinia laxa, Monilinia fructigena) u koncentraciji 0,056-0,075% (5,60-7,5 g/10 l vode).
Vreme primene: od pojave cvetnog balona do punog cvetanja i/ili tokom zrenja plodova.

VIŠNJA: za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova (Monilinia laxa) u količini 0,56-0,75 kg/ha (5,6–7,5 g/100 m²).
Vreme primene: na početku cvetanja (10% cvetova otvoreno), drugi put u fazi precvetavanja (cvetovi se smežuravaju, većina cvetova opala).

LUK: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Peronospora destructor) u količini 0,7-1 kg/ha (7-10 g/100 m2) i sive truleži (Botrytis cinerea) u količini od 1 kg/ha (10 g/100 m²).
Vreme primene: od faze razvića prvog lista do završetka razvoja lukovice.

PAPRIKA: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini od 1 kg/ha (10 g/100 m²).
Vreme primene: prvo tretiranje na početku infekcije, drugo i treće 7-10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja.

SALATA: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea), plamenjače (Bremia lactucae), Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani, u količini od 1,5 kg/ha (15 g/100 m²).
Vreme primene: od razvića trećeg lista do kada 70% biljaka ima sortne odlike.

JAGODA I MALINA: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini od 1,5 kg/ha (15 g/100 m²).
Vreme primene: tokom cvetanja, precvetavanja do 7 dana pred berbu plodova.

CELER: za suzbijanje sive pegavosti lišća (Septoria spp.) i peršuna, i za suzbijanje crne pegavosti (Alternaria spp.) u količini od 1 kg/ha (10 g na 100 m²).

ŠARGAREPA: za suzbijanje crne pegavosti lišća (Alternaria dauci) i pepelnice (Erysiphe heraclei) u količini od 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²).
Vreme primene: preventivno, tokom vegetacije (faze 11-47 BBCH skale).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Signum® se ne sme mešati sa preparatima na bazi cipermetrina, hlorpirifosa, fosetil-aluminijuma, dimetoata i dodina.

Signum® je kombinacija dve aktivne materije koje deluju na proces disanja, ali na različitim mestima. Boskalid se koristi za suzbijanje gljiva koje se razvijaju na starijem lišću (Alternaria sp.), saprofitne (Monilinia sp., Botrytis sp., Cladosporium sp.). Piraklostrobin ima širok spektar delovanja, prvenstveno na gljive koje se razvijaju na površini (ne prodiru duboko u biljno tkivo). Kod visoke relativne i apsolutne vlažnosti koriste se maksimalne registrovane količine preparata Signum®.

NAPOMENA

U izuzetnim slučajevima, kada su obilne kiše u vreme berbe plodova maline, kupine i jagode, zahteva se i primena većih količina preparata Signum® ili se skraćuje razmak između tretmana.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories