Everest – Fungicid

Folijarni fungicid, hromistacid, baktericid sa preventivnim delovanjem

Primena: 

Jabuka: Može se primenjivati od pucanja pupoljaka do mišijih ušiju, u konc. 0,7-0,1%

Krompir i paradajz: 0,3-0,4% za suzbijanje plamenjače i crne pegavosti tokom faze intenzivnog rasta i cvetanja

Malina – 0,4% za suzbijanje Didimella applanata

Krastavac – 0,3-0,4% za suzbijanje plamenjače

Začinska paprika – 0,4-0,6% za suzbijanje bakteriozne pegavosti

Breskva – 0,6-0,8% za suzbijanje Taphrina deformans

Vinova loza – 0,3-0,4% za suzbijanje plamenjače

 


  Podeli
Kategorija:Fungicidi
Aktivna materija:Bakar hidroksid 368,5 g/l (240 g bakarnog jona/l)
Formulacija:Koncentrovana suspenzija (SC)
Klasifikacija rezistentnosti:M1
Pakovanje:250 ml i 1 L
Proizvođač:Chemical Agrosava

Karenca:
Krompir, paradajz, krastavac – 7 dana
Začinska paprika – 14 dana
Vinova loza – 28 dana
Jabuka, malina, breskva, šljiva i višnja – obezbeđena vremenom primene

Kontaktni fungicid, hromistacid i baktericid sa preventivnim delovanjem

KROMPIR: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani) u koncentraciji 0,3–0,4% (30-40 ml/10 l vode).
Vreme primene: tokom faze intenzivnog rasta i cvetanja (BBCH 19-51/69).

PARADAJZ: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani) u koncentraciji 0,3–0,4% (30-40 ml/10 l vode).
Vreme primene: tokom faze intenzivnog rasta, cvetanja i formiranja plodova (BBCH 19-79).

KRASTAVAC: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u koncentraciji 0,3–0,4% (30-40 ml/10 l vode).
Vreme primene: od faze 2-3 lista (BBCH 12-13), pa do faze kada je otvoreno 3-5 cvetova na glavnom stablu (BBCH 63-65).

ZAČINSKA PAPRIKA: za suzbijanje prouzrokovača bakteriozne pegavosti paprike (Xanthomonas euvesicatoria) u koncentraciji 0,4-0,6% (40-60 ml/10 l vode).
Vreme primene: od razvoja 4-5. pravog lista na glavnom stablu (BBCH 15) do faze razvoja plodova (BBCH 71-75).

BRESKVA: za suzbijanje prouzrokovača kovrdžavosti lišća (Taphrina deformans) u koncentraciji 0,6-0,8% (60-80 ml/10 l vode).
Vreme primene: pre kretanja vegetacije do početka bubrenja lisnih pupoljaka (faza 01 BBCH skale).

MALINA:

  • za suzbijanje prouzrokovača kestenjaste pegavosti i sušenja lastara maline (Didymella applanata) u koncentraciji od 0,4% (40 ml/10 l vode).

Vreme primene: tokom faze intenzivnog rasta izbojaka (visina 20-120 cm) pa do početka cvetanja rodnih grana, u intervalima 8-10 dana, u zavisnosti od infekcionog potencijala i uslova za zarazu.

  • za suzbijanje bakteriozne plamenjače maline (Pseudomonas syringae) u koncentraciji 0,4% (40 ml na 10 l vode) u prolećnom tretmanu i 0,5% (50 ml na 10 l vode) u jesenjem tretmanu.

Vreme primene: u fazi intentzivnog porasta izbojaka pa do početka cvetanja rodnih grana u prolećnom tretmanu i u fenovazi početka mirovanja u jesenjem tretmanu.

JABUKA:
a) za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis):

  • u koncentraciji od 0,7%.

Vreme primene: pred kretanje vegetacije (00-03 BBCH skale).

  • u koncentraciji od 0,5%.

Vreme primene: u periodu bubrenja i pucanja pupoljaka do faze „mišje uši“ (07-54 BBCH skale).

b) za suzbijanje bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora):

  • u koncentraciji od 0,7%.

Vreme primene: pred kretanje vegetacije (00-03 BBCH skale).

  • u koncentraciji od 0,5%.

Vreme primene: u periodu bubrenja i pucanja pupoljaka do faze „mišje uši“ (07-54 BBCH skale).

  • u koncentraciji 0,15–0,25%.

Vreme primene: u periodu početka cvetanja (55-57 BBCH skale).

  • u koncentraciji 0,1-0,12%.

Vreme primene: neposredno pred cvetanje i tokom cvetanja (59-69 BBCH skale).

VINOVA LOZA: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), u koncentraciji 0,3-0,4% (30-40 ml/10 l vode).
Vreme primene: tokom faze intenzivnog porasta (BBCH 15-16), cvetanja i razvoja bobica (BBCH 53-79), u zavisnosti od infekcionog potencijala i uslova za zarazu.

VIŠNJA: za suzbijanje prouzrokovača bakterioznog sušenja višnje (Pseudomons syringae), u količini 1,4-1,8 l/metru visine stabla/ha.
Vreme primene: od završene berbe pa do opadanja 70% listova.

ŠLJIVA: za suzbijanje prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), u količini 5-6 l/ha.
Vreme primene: preventivno u toku mirovanja vegetacije.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Everest nije kompatibilan sa kiselinama, dilkoranom i kalcijum-polisulfidom. Ne meša se sa preparatima jako kisele reakcije (hlorpirifos, dimetoat).

Bakarni hidroksid, aktivna materija preparata Everest, spada u multi-site fungicide sa širokim spektrom delovanja na: gljive, plamenjače, bakterije, alge itd. Bakar negativno deluje na biljke u određenim uslovima, pa su količine primene prilagođene fazi razvoja jabuke (pred kretanje vegetacije, cvetanje) ili fazi zatvaranja cvetova (kod paprike). Bakar smanjuje osetljivost biljaka, posebno drvenastih (vinova loza, voće i ukrasno bilje), na niske temperature.

NAPOMENA

Kod visoke tehnologije proizvodnje voća, sa obaveznim zalivanjem, protivgradnim mrežama, travnim pojasom i intenzivnim đubrenjem, Everest se preporučuje uglavnom u registrovanim količinama pre kretanja vegetacije, a posebno posle berbe, i to dva puta, u količini od 7 kg/ha. Slično je kod koštičavog voća, gde su bakterioze znatno prisutnije.

FITOTOKSIČNOST

Preparati na bazi bakar-hidroksida mogu biti fitotoksični ukoliko se primene u uslovima hladnog i vlažnog vremena.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories