Karate Zeon – Insekticid

Klasa: Insekticid

Prizvođač : Sygenta

Formulacija:  suspenzija kapsula – CS
Aktivna materija:  50 g/l lambda-cihalotrin 86,2%


  Podeli

Primena
1) usevu pšenice, za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus), u kol.0,2 I/ha (2 ml na 100 m²), tretiranjem pri pojavi larvi treceg uzrasta; 2)usevu šećerne repe, za suzbijanje lisnih sovica (Mamestrasp.), u kol. 0,2 I/ha (2 ml na 100 m ), tretiranjem pri pojavi larvi četvrtog uzrasta;
2) zasadu jabuke, za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella), u konc. 0,02% (2 ml u 10 I vode), tretiranjem na početku piljerrja prvih gusenica; 4)zasadu breskve, za suzbijanje breskvinog smotavca (Cydia molesta), u konc. 0,02% (2 ml u 10 I vode), tretiranjem u vreme ustanovljenja maksimalnog leta leptira Hi pri pojavi prvih oštećenja na mladarima;
Karate Zeon kao i drugi piretroidni insekticidi nema sistemično delovanje, već je izrazito kontaktni preparat. Neophodno je, usev (zasad) koji se tretira dobro i ravnomerno prekriti rastvorom sredstva..
Karate Zeon je formulisan kao suspenzija mikrokapsula namenjene isključivo da zaštite osobu koja primenjuje preparat od potencijalne pojave preosetljivosti i crvenila kože koji se često javljaju kod primene piretroidnih insekticida. Neposredno posle primene po dospevanju na ciljnu površinu i sušenje depozita, zeon mikrokapsule se raspadaju osobobađajući aktivnu materiju u potpunosti ispoljavajući visoku efikasnost.
Preporuka za primenu:
Karate Zeon se može na istoj površini upotrebiti najviše dva puta u toku godine, a u usevu uljane repice jednom. Zbog opasnosti od razvoja rezistentnosti insekata i ukrštene rezistentnosti, naročito pri suzbijanju smotavca, alternativno ne primenjivati preparate iz grupe piretroida.
Primena iz vazduhoplova je dozvoljena pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata, 300 m od voda i izvorišta voda, brzina vetra ne sme biti veća od 3 m/s, a rubne zone (200-500 m) se tretiraju sa zemlje.
Preparat je otrovan za pčele, pa izbegavati primenu u vreme cvetanja i aktivnosti pčela.
Karenca
14 dana za breskvu i šećernu repu, 35 dana za pšenicu, 42 dana za uljanu repicu

Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories