Voliam Targo 063 SC – Insekticid

AKTIVNA MATERIJA: hlorantraniliprol (45 g/l) + abamektin (18 g/l)

Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, kruška, paradajz

Proizvođač: Syngenta

Oblik i oznaka formulacije: Koncentrovana suspenzija (SC)


  Podeli

Voliam targo 063 SC je insekticid za suzbijanje jabukovog smotavca u jabukama, obične kruškine buve u zasadu kruške i moljca paradajza u paradajzu.

Primena:

Voliam Targo 063 SC je insekticid sa kontaktnim i utrobnim delovanjem koji se primenjuje u:

  • zasadu jabuke, za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomenella) u koncentraciji 0,075%, odnosno u količini 0,75 do 1,1 l/ha, uz upotrebu 1000 – 1500 l/ha vode, u zavisnosti od bujnostu zasada. Za suzbijanje prve generacije jabukovg smotavca, primenjuju se dva tretmana, prvo tretiranje u fazi pojave „crne glave“, odnosno pred piljenje gusenice, i drugo 10-14 dana kasnije;
  • zasadu kruške za suzbijanje obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), u koncentraciji 0,075%, odnosno u količini 0,75 do 1,1 l/ha, uz upotrebu 1000 – 1500 l/ha vode, u zavisnosti od bujnostu zasada, uz dodatak mineralnog ulja u koncentraciji 0,25% Tretiranje obaviti na početku piljenja prvih larvi. Ako je potrebno tretman ponoviti nakon 12-14 dana;
  • usevu paradajza, za suzbijanje moljca paradajza (Tuta absoluta), u koncentraciji 0,08-0,1%, odnosno u količini od 80-100 ml u 100 l vode, uz dodataka okvašivača Etalfix Pro u koncentaciji 0,03-0,05%. Vreme primene određuje pojava i razvoja štetočine, i određuje se na osnovu ulova leptira štetočine na feromonskoj klopci ili na osnovu prvih oštećenja koje na listovima ili plodovima paradajza pravi gusenica.

Ovo sredstvo je toksično za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne primenjivati u vreme cvetanja useva i u vreme ispaše pčela. Ako tokom primene sredstvo dospeva i na korove u cvetanju koje posećuju pčele, unišiti ovakve korove pre cvetanja ili pre primene ovog sredstva.

Voliam Targo 063 SC se može na istoj površini primeniti dva puta u toku godine. Zbog potencijalnog razvoja rezistentnosti obične kruškine buve na abamektin i jabukovog smotavca na hlorantraniliprol, alternativno ne primenjivati preparate na bazi abamektina i hlorantraniliprola.

Način delovanja:

Abamektin se nakon primene usvaja u list, ali nema kretanja biljnim sokovima, već se aktivna materije deponuje između lica i naličja lista, obezbeđujući dugotrajno delovanje na insekte koji se hrane sisanjem biljnih sokova.

Hlorantraniliprol je aktivna materija sa novim mehanizmom delovanja, pa je odlično rešenje za suzbijanje insekata koji su već manje osetljivi prema velikom broju drugih aktivnih materija. Ima odlično delovanje na jaja i larve, a kod nekih štetočina i na odrasle insekte. Najbolej vreme primene je pre polaganja jaja i na počektu piljenja gusenica. Ima kontaktno i utrobno delovanje.

Preporuka za primenu:Napuniti rezrvoar prskalice sa malo čiste vode (do jedne trećine) i otpočeti sa mešanjem. Polako dodavati odgovarajuću količinu preparata i nastaviti sa mešanjem uz dodavanje preostale količine vode. Nastaviti sa mešanjem i pri primeni preparata.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): 14 dan za jabuku i krušku, 3 dana za paradajz.

NapomenaPRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI ETIKETU. PRIDRŽAVATI SE UPUTSTVA ZA UPOTREBU DA BI SE IZBEGLI RIZICI ZA ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU

Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories