Ovitex – Insekticid

Klasa: Insekticid

Aktivna materija:Parafinsko ulje 817 g/l

Formulacija:Koncentrat za emulziju (ЕC)

Proizvođač: Belchim


  Podeli

Kontaktni insekticid i akaricid na bazi parafinskog ulja, za suzbijanje širokog spektra štetočina u voćarstvu

Delovanje
OVITEX® deluje kontaktno, sprečavajući respiraciju, na sve razvojne stadijume kod insekata i grinja. Koristi se za zaštitu jabučastog voća (jabuka i kruška) od širokog spektra štetočina.

Primena
Jabuka:
– Štitaste vaši (Qudraspidiotus perniciosus, Pseudaulacaspis pentagona, Sphaerolecanium prunastri, Parlatoria oleae, Lepidosaphes ulmi), Grinje (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Bryobia rubrioculus) Jabukina krvava vaš (Eryiosoma lanigerum), Jabukina zelena vaš (Aphis pomi), Brašnasta jabukina i kruškina vaš (Dysaphis pyri, D.plantaginea), Savijač pupoljka (Archips rosanus, A.podanus); 20 l/ha, tretiranje do početka cvetanja, dok su još prisutna zimska jaja.
Kruška:
– Kruškina buva (Psylla pyri i Cacopsylla pyri); 20 l/ha, tretiranje do početka cvetanja, kada se javlja prva generacija.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Može se mešati sa preparatima na bazi bakra Kocide® 2000, Neoram® 37,5 WG.
→ Ne sme se mešati sa sumpornim preparatima.
→ Potrebno je da stabla budu detaljno poprskana.
→ Ne korisatiti preparat kada su biljke u cvetanju ili kada je temperatura preko 32°C.
OVITEX® ne koristiti 30 dana nakon korišćenja preparata na bazi sumpora i mora proći najmanje 7 dana između korišćenja Ovitex-a i preparata na bazi kaptana, folpeta i ditianona.
OVITEX® može da se koristi kao zimsko i letnje ulje.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je: 1 put za jabuku, 2 puta za krušku.

Aktivna materija Parafinsko ulje 817 g/l
Formulacija Koncentrat za emulziju (ЕC)
Utrošak vode 1000-1500 l/ha
Karenca Obezbeđena vremenom primene
Pakovanje 1 l, 10 l
Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories