Propulse – Fungicid

Klasa: FUNGICID

Aktivna materija: Fluopiram 125 g/l + Protiokonazol 125 g/l

Formulacija: SE – Suspo – emulzija

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Bayer CropScience


  Podeli

Klasa:FUNGICID

Aktivna materija:Fluopiram 125 g/l + Protiokonazol 125 g/l

Formulacija:SE – Suspo – emulzija

Pakovanje:1 l

Proizvođač:Bayer CropScience

Karenca:šećerna repa – 14 dana RADNA KARENCA: do sušenja depozita

Plodored:

MBT:3

MDK(mg/kg):ŠEĆERNA REPA: FLUOPIRAM: SRB: 0,1/ EU: 0,1/ SAD: 0,1/ RUS: – PROTIOKONAZOL: SRB: 0,01/ EU: 0,01/ SAD: 0,3/ RUS: –

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
ŠEĆERNA REPA 1,0 – 1,2 (10-12 ml na 100 m²) Od faze zatvaranja redova do dostizanja veličine korena za vađenje (31 – 49 BBCH skale)

DELOVANJE:

Preparat sadrži dve aktivne materije različitih mehanizama delovanja. Fluopiram je aktivna materija iz hemijske grupe Piridiletilamida koja deluje kao inhibitor sukcinat dehidrogenaze (SDHI) ometajući normalan transport elektrona u mitohondrijama u procesu disanja. Osim toga, Fluopiram negativno utiče na porast micelije kao i na klijanje spora, sprečavajući na taj način širenje patogena. Protiokonazol, aktivna materija iz grupe Triazola, odlikuje se produženim protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, a mehanizam delovanja se zasniva na inhibiciji biosinteze ergosterola u ćelijskim membranama patogena.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Sa tretiranjem otpočeti po pojavi prvih simptoma bolesti i pre nego što se ostvare uslovi za širenje oboljenja. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Prilikom tretiranja strogo poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju površinskih voda i drenažnih sistema, tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih. Fungicid Propulse 250 SE je kompatibilan sa većinom sredstava za tretiranje useva šećerne repe, ali svakako savetujemo da se pre kombinovanja izvrši proba mešanja. Radi uspešnog suzbijanja pegavosti lista šećerne repe i očuvanja raspoloživih sistemičnih fungicida, preporučuje se kombinovanje sa kontaktnim preparatima. Primenjuje se uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m²) tako što potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories