Reglone Forte – Herbicid

KATEGORIJA: Herbicid

PROIZVOĐAČ: Syngenta

FORMULACIJA: Koncentrat za rastvor (SL)

AKTIVNA MATERIJA: Dikvat 150 g/L


  Podeli

Neselektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u krompiru, lucerki, voćnjacima i vinogradima, kao i za desikaciju (isušivanje) useva lucerke, soje, suncokreta, uljane repice i krompira pre žetve (vađenja).Primena:

Reglone Forte se primenjuje kao neselektivni totalni kontaktni herbicid i desikant za suzbijanje korova u:

  • krompiru, u količini 3 l/ha, odnosno 30 ml na 100 m2, tretiranjem pre nicanja krompira uz upotrebu 200-400 l/ha vode, odnosno 2-4 l na 100 m2;
  • lucerki, za suzbijanje viline kosice (Cuscuta spp.), u količini od 5 l/ha, odnosno 50 ml na 100 m2, lokalnim tretiranjem pokošenih žarišta, uz napomenu da se tretirani usev ne sme koristiti za ishranu stoke;
  • zasadima voćaka i vinove loze (visokog uzgoja), u količini 4-6 l/ha, odnosno 40-60 ml na 100 m2, tretiranjem kada su korovi visine 10-15 cm, odnosno najkasnije do 28 dana pre berbe, uz upotrebu 200-400 l/ha vode, odnosno 50 ml na 100 m2.

odnosno za desikaciju (isušivanje i uništavanje nadzemne biljne mase) u usevima:

  • krompira, merkantilnog i semenskog, u količini 4-5 l/ha, uz utrošak 300-600 l/ha vode, odnosno 40-50 ml u 3-6 l vode na 100 m2, tretiranjem u vreme tehnološke zrelosti useva;
  • soje, suncokreta, u vreme tehnološke zrelosti useva, u 2,5-3,5 l/ha, uz 300-600 l/ha vode odnosno 25-35 ml u 3-6 l vode na 100 m2 kada se tretira sa zemlje, i uz 50-100 l/ha vode kada se tretira iz vazduhoplova;
  • uljane repice, pre žetve na osnovu boje i zrelosti mahuna i semena, u količini 2-3 l/ha, uz utrošak 300-600 l/ha vode odnosno 2-3 ml u 3-6 l vode na 100 m2 kada se tretira sa zemlje, i uz 60-100 l/ha vode kada se tretira iz vazduhoplova.
  • semenske lucerke, u količini 5-6 l/ha uz upotrebu 300-600 l/ha vode, odnosno 40-60 ml u 3-6 l na 100 m2, tretiranjem u vreme biološke zrelosti useva;

Način delovanja: Dikvat se brzo usvaja u zelene biljne delove nakon primene, pa kiša koja padna kratko nakon tretmana nema uticaj na efekat ovog preparata. Dolazi do brzog poremećaja u fotosintezi, pa listovi gube zelenu boju i brzo se suše.

Preporuka za primenu:Vreme desikacije uljane repice određuje se na osnovu boje i zrelosti mahuna po sledećem rasporedu: (a) gornji sprat biljke – više od polovine mahuna je zeleno, čvrsto i žilavo, sa nekoliko poluzrelih crno-braon semena; (b) srednji sprat biljke – 90% semena u mahuni je braonkasto, nekoliko je crne boje, ostalih 10% je čvrsto i žilavo, zelene boje; (c) donji sprat biljke – sva zrna u mahuni su zrela, tamno braon do crne boje.
Desikacija krompira se obavlja u vreme tehnološke zrelosti krtola, kada su one dostigle svoju punu veličinu tipičnu za sortu, kada se uočavaju prvi znaci prirodnog sušenja nadzemne mase i kada je do vađenja krtola ostalo 10-12 dana.
Desikacija suncokreta obavlja se u vreme tehnološke zrelosti useva, tj. kada je seme dostiglo svoju punu veličinu i zrelost, i počelo da gubi vlagu, a biljna masa je još uvek u zelenom stanju. Desikacija počinje kada je završen dotok hraniva u seme, odnosno završeno je nalivanje zrna, kada je ono potpuno formirano i prekida se veza sa biljkom. Glavni faktor koji određuje vreme desikacije suncokreta je vlaga semena. Ona se obavlja kada je vlaga u semenu oko 30%.
Preparat se može na istoj površini primeniti samo jednom u toku godine, a u zasadima voćaka i vinove loze do 3 puta. Preparat zadovoljavajuće suzbija jednogodišnje korove: tatula obična (Datura stramonium), svračica crvena (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli) i divlji sirak iz semena (Sorghum halepense). Preparat suzbija i višegodinje korove kao: palamida njivska (Cynodon dactlon), sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense).
Reglone Forte je fitotoksičan za gajene biljke, kao i za krompir ako se primeni posle nicanja. U cilju sprečavanja zanošenja na susedne gajene biljke, preporučuje se tretiranje pod niskim pritiskom tečnosti i sa krupnijim kapima. Preparat ne sme doći u kontakt sa zelenim delovima biljke.
Reglone Forte se može primenjivati iz vazduhoplova za desikaciju useva soje i suncokreta, pod uslovom da su površine koje se tretiraju udaljene najmanje 500 m od naselja, pljoprivrednih objekata (farmi), zasada šuma, voćnjaka i vinove loze, 200 m od voda i da brzina vetra ne prelazi 2 m/s, s tim da se rubne zone (u širini 200-500 m) tretiraju sa zemlje.
Radna karenca je 3 dana. Najmanje 28 dana od tretiranja zabraniti pristup stoci, odnosno ispašu na tretiranim površinama, kao i korišćenju tretiranog useva lucerke za ishranu stoke.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Kao herbicid – 28 dana za voćke i vinovu lozu, a za krompir i lucerku obezbeđena vremenom primene.
Ko desikant – 10 dana za krompir, a obezbeđena vremenom primene za suncokret, uljanu repicu, soju i semensku lucerku.

NapomenaPRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU !
Primena iz vazduhoplova je dozvoljena.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories