Targa Super – Herbicid

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: kvizalofop-P-etil 50g/l

Formulacija: EC-koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket


  Podeli

Klasa:Herbicidi

Aktivna materija:kvizalofop-P-etil 50g/l

Formulacija:EC-koncentrat za emulziju

Pakovanje:1 l

Proizvođač:Agromarket

Karenca:77 dana-soja, šećerna repa; OVP- suncokret, krompir, uljana repica

Plodored:bez ograničenja

MDK(mg/kg):0,2 – krompir, š.repa; 0,1 – soja, suncokret; 0,05 – uljana repica

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Krompir 0,5 – 4,0 l/ha Korovi u fazi razvoja 3-6 listova, odnosno 10-30cm visine
Soja 0,5 – 4,0 l/ha Korovi u fazi razvoja 3-6 listova, odnosno 10-30cm visine
Suncokret 0,5 – 4,0 l/ha Korovi u fazi razvoja 3-6 listova, odnosno 10-30cm visine (POST-EM)
Uljana repica 0,5 – 4,0 l/ha Korovi u fazi razvoja 3-6 listova, odnosno 10-30cm visine
Šećerna repa 0,5 – 4,0 l/ha Korovi u fazi razvoja 3-6 listova, odnosno 10-30cm visine (POST-EM)

DELOVANJE:

Targa Super se primarno usvaja preko lisne mase i kreće naviše i naniže u biljci.

SPEKTAR DELOVANJA:

  • JEDNOGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI: veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muharike (Setaria spp), divljisirak iz semena (Sorghum halepense).
  • VIŠEGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI: divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense), pirevina (Agropyrum repens),zubača (Cynodon dactylon).

PREPORUKE I NAPOMENE:

U soji se sme primeniti samo pre cvetanja. Ne sme se primeniti u semenskom krompiru. Može izazvati hlorozu prolaznog karaktera koja nema uticaja na prinos. Za suzbijanje jednogodišnjih korova doza primene je 0,5-1 l/ha, suzbijanje divljeg sirka vrši se u dozi 1,5 – 2 l/ha, a zubače i pirevine u dozi 3 – 4 l/ha.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories