Artea 330 EC – Fungicid

Klasa:Fungicid

Aktivna materija:Ciprokonazol 80 g/l + Propikonazol 250g/l

Formulacija:EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje:100 ml, 500 ml

Proizvođač:Syngenta

Karenca:42 dana


  Podeli

Klasa:Fungicid

Aktivna materija:Ciprokonazol 80 g/l + Propikonazol 250g/l

Formulacija:EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje:100 ml, 500 ml

Proizvođač:Syngenta

Karenca:42 dana

MBT:2

MDK(mg/kg):0,05

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Pšenica 0,5 l/ha (5 ml na 100 m²) Tretiranje po pojavi prvih simptoma oboljenja, od faze prvog kolenca do faze zastavičara (faze 31-39 BBCH-skale) I od klasanja do faze punog cvetanja (faze 59-64 BBCH skale)

DELOVANJE:

Artea 330-EC je dvokomponentni sistemik sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. S obzirom na to da se Ciprokonazol (Triazol) usvaja i translocira kroz biljku veoma brzo, zaustavljanje i širenje zaraze na već obolelim biljkama nastupa par sati od primene. Aktivna materija Propikonazol iz grupe Triazola inhibira sintezu ergosterola (demetilacija u C14), sprečavajući razvoj gljive. Poseduje i translaminarno kretanje. Suzbija veći broj fitopatogenih gljivica iz rodova Erysiphae, Puccinia, Septoria, Monilinia, Podosphaera, Rhyncosporium.

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju prouzrokovača pepelnice (Erysiphae graminis), rđe (Puccinia recondita), sive pegavosti lista (Mycosphaerela graminicola), septoriozne pegavosti klasa (Leptoshaeria nodorum) i fuzarioze klasa (Fusarium spp.)

PREPORUKE I NAPOMENE:
U gustom sklopu useva strnih žita, dodatnu brzinu delovanja obezbeđuje isparljivost ciprokonazola koji gasnom fazom dopire do donjih etaža useva do kojih kapi rastvora sredstva ne mogu dospeti.
Ne primenjivati ga alternativno sa preparatima iz iste grupe
(triazoli), kao i preparatima sličnog mehanizma delovanja (inhibicija sinetze ergosterola). Preparat se može mešati sa fungicidima i insekticidima neutralne reakcije. Kada se preparat meša sa WP, WG ili SC formulacijama, prvo ih treba rastvoriti u malo vode, a zatim u ostatak vode dodati Artea 330-EC. Tretiranja izvesti sa utroškom vode od 200 do 400 l/ha. Tretiranja iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories