AXIAL 50 EC – Herbicid

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Pinoksaden 50 g/l

Formulacija: EC – koncetrat za emulziju

Pakovanje 1L

Proizvođač: SYGENTA


  Podeli

AXIAL® 50 EC je herbicid  za suzbijanje širokog spektra uskolisnih korova u ozimoj pšenici i ječmu.
Osigurava potpunu i dugotrajnu zaštitu od divljeg ovsa (Avena fatua), ali i od drugih ekonomski najznačajnijih uskolisnih korova – muharika (Setaria spp), ljuljeva (Lolium spp.), mišjeg repka (Alopecurus myosuroides), slakoperke (Apera spica-venti). Odlikuje se fleksibilnim vremenom primene, od fenofaze 2 lista do pojave lista zastavičara pšenice (BBCH 12-39). AXIAL® 50 EC je najbolje primeniti nakon nicanja uskolisnih korova ili kada su korovi u fazi od trećeg lista do prvog kolenca.

Preporučena količina primene je 0,6-1,2 l/ha. U slučaju da na parceli imamo jako veliku brojnost divljeg ovsa (Avena fatua), preporuka je da se ide sa većom dozom Axiala ili eventualno da se tretman radi u splitu zbog činjenice da nicanje divljeg ovsa može biti razvučeno u dužem vremenskom periodu.

AXIAL® 50 EC se usvaja u biljno tkivo isključivo preko lista. Kao sistemik se vrlo brzo premešta u koren i nadzemni deo korovskih biljaka. Osetljivi korovi prestaju da rastu u roku od 48 sati, a za dve nedelje u potpunosti odumiru. S obzirom da deluje isključivo preko lista, vlaga u zemljištu ima minimalan uticaj na efikasnost ovog herbicida.

Za proširenje spektra delovanja na širokolisne korove, preporučuje se mešanje AXIAL® 50 EC sa herbicidima na bazi aktivne materije fluroksipir, florasulam ili tribenuron-metil.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories