raDIVan – Herbicid

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje korova u usevu soje

Primena: 80 g/l + 0,2 l/ha okvašivača ES plus

Mogućnost mešanja:

Može se mešati sa preparatima: SAVAZON 480, PIANO, SINAMON ili PASST


  Podeli
Kategorija: Herbicidi
Aktivna materija: Oksasulfuron 750 g/kg
Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)
Klasifikacija rezistentnosti: B2
Pakovanje: 2 x 40 g
Proizvođač: Chemical Agrosava

Karenca: Obezbeđena vremenom primene

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijenje korova u usevu soje

SOJA:

  • pri slabijem porastu korova i manjem intenzitetu zakorovljenosti u količini od 80 g/ha uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača ES plus;
  • pri jačem razvoju korova i većem intenzitetu zakorovljenosti u količini od 100 g/ha uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača ES plus.

Vreme primene: kada je soja u fazi 1-3 troliske (11-13 BBCH skale), a korovi u početnim fazama porasta (2-4 lista).

raDIVan dobro deluje na korove: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štir (Amaranthus retroflexus), vidovčica (Anagalis arvensis), ladolež (Calystegia sepium), pepeljuga (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hibridum), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), čistac (Stachys annua), čičak (Xantium strumarium), mišjakinja (Stellaria media), proso korovsko (Echinochloa cruss galli), muhar (Setaria glauca), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense) i svračica (Digitaria sanguinalis).
Zadovoljavajuće suzbija korove kao što su: divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense), poponac (Convolvulus arvensis) i tatula (Datura stramonium).
Slabije deluje na korove kao što su: pirevina (Agropyrum repens) i palamida (Cirsium arvense).

MOGUĆNOST MEŠANJA

raDIVan se može mešati sa preparatima koji se koriste za suzbijanje širokolisnih korova u usevu soje kao što su: Savazon 480, Piano, Passat® ili Sinamon.

raDIVan se apsorbuje korenom i stablom, a do meristemskih tkiva se translocira ksilemom i floemom. Okvašivač sa kojim se meša znatno povećava apsorpciju preko listova, te biljka potpuno biva uništena za 7-21 dan.

NAPOMENA

Ne mešati sa preparatima za suzbijanje travnih korova. Ukoliko dođe do propadanja ili preoravanja useva, na tretiranim površinama se odmah može sejati samo soja. Tri meseca posle primene (u jesen iste godine posle primene), na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita. Osam meseci nakon primene mogu se sejati svi drugi usevi.
U toku iste godine može se primeniti jednom na istoj površini.

FITOTOKSIČNOST

Može prouzrokovati prolaznu fitotoksičnost ako u vreme ili neposredno posle primene dođe do povećanja temperature na preko 25°C ili zahlađenja, obilnih padavina ili visoke relativne vlažnosti vazduha.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories