Bumper – Fungicid

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Propikonazol 250 g/l

Formulacija: Koncetrat za emulziju (EC)

Proizvođač: Adama


  Podeli

Primena
Bumper® je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem.
U zasadu vinove loze se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) tretiranjem od početka cvetanja pa do zatvaranja grozdova (faze 53-79 BBCH skale).
Koncentracija primene: 0,01 – 0,015%
Utrošak vode: 200-400 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
Karenca: 35 dana za vinovu lozu

U usevu pšenice i ječma se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Blumeria graminis f.sp.tritici i Blumeria graminis f.sp. hordei), prouzrokovača rđe (Puccinia spp.), prouzrokovača sive pegavosti lista (Septoria tritici) i klasa (Septoria nodorum) i prouzrokovača okruglaste pegavosti (Rhynchosporium secalis) tretiranjem prema preporuci prognozno-izveštajne službe ili najkasnije po pojavi prvih simptoma oboljenja.
Količina primene: 0,5 l/ha
Utrošak vode: 300-600 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
Karenca: 35 dana za pšenicu i ječam

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories