Gadoprim Plus Gold 500 SC – Herbicid

Klasa : Herbicid

AKTIVNA MATERIJA: s-metolahlor (312,5 g/l) + terbutilazin (187,5 g/l)

Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, suncokret

Proizvođač: Syngenta


  Podeli

Primena:Gardoprim Plus Gold 500 SC je selektivni zemljišni translokacioni herbicid koji se primenjuje u usevu:

  • kukuruza, merkantilnog i silažnog, za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, primenom posle setve, a pre nicanja useva, u količini 4–4,5 l/ha, odnosno 40-45 ml na 100 m2;
  • suncokreta za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, primenom posle setve, a pre nicanja useva, u količini od 3-3,5 l/ha, odnosno 30-35 ml na 100 m2.

Preparat se u navedenim usevima primenjuje uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha. Manje količine preparata se primenjuju u suvim područjima (sa prosečnom godišnjom količinom padavina ispod 750 mm), a veće u vlažnim područjima (sa prosečnom godišnjom količinom padavina iznad 750 mm).

Način delovanja: Gadroprim Plus Gold 500 SC sadrži s-metolahlor koji suzbija jednogodišnje travne korove i terbutilazin, koji ima delovanja na širokolisne korove. S-metolahlor se usvaja hipokotilom i manjim delom korenom korovske biljke koja niče, a terbutilazin se najvećim delom usvaja korenom, ali i stablom i listom. S-metoloahlor je u biljci korova slabo pokretan, dok se terbutilazin kreće iz korena na gore.

Preporuka za primenu: Gardoprim Plus Gold 500 SC nije fitotoksičan ako se primeni u naznačeno vreme i u preporučenim dozama. Prilikom primene potrebno je sprečiti zanošenje preparata na okolne osetljive useve i zasade.
Preparat se ne sme primenjivati na izrazito lakim i peskovitim zemljištima (sa manje od 1% humusa i pH ispod 5,5) i u kraškim poljima. Gardoprim Plus Gold 500 SC se može na istoj površini primeniti samo jednom u toku godine.
U slučaju prevremenog preoravanja, na tretiranoj površini može se sejati samo kukuruz. Posle pet meseci mogu se sejati pšenica (uz duboko oranje), a u jesen lucerka, detelina i uljana repica.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): 60 dana za silažni kukuruz, a za merkantilni kukuruz i suncokret obezbeđena vremenom primene preparata.

NapomenaPRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU !
Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.


Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories