Kletox Extra – Hrbicid

Aktivna materija: Kletodim 240 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama odmah se mogu sejati širokolisne gajene vrste, a 30 dana nakon tretiranja se mogu sejati uskolisne gajene biljke

Radna Karenca: 24 sata


  Podeli

Klasa: Herbicid

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Soja 0,4 – 1,0 (4 – 10 ml na 100 m2) Posle nicanja useva, a korovi u fazi 2 do 5 listova

DELOVANJE:

aktivna materija spada u grupu Cikloheksanona i deluje na biosintezu lipida. Inhibira aktivnost enzima acetil-CoA-karboksilaze (ACCase) zaustavljajući proces biosinteze masnih kiselina. Usvaja se listom i u biljci se kreće floemom. Nakuplja se u korenovom sistemu i meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje.

SPEKTAR DELOVANJA:

jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi: muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), divlji sirak (Sorghum halepense), ljulj francuski (Lolium perenne), svračica obična (Digitaria sanquinalis), proso korovsko (Echinochloa crusgalli), pirevina obična (Agropyrum repens).

PREPORUKE I NAPOMENE:

doza primene zavisi od registrovanih korovskih vrsta, pa tako niže doze (0,4 l/ha) se preporučuju za jednogodišnje korove, a više doze (1,0 l/ha) za višegodišnje korove (pirevina, divlji sirak iz rizoma…). Ne mešati sa herbicidima namenjenim suzbijanju širokolisnih korova.
Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.
Ne preporučuje se primena nakon formiranja 4 para listova suncokreta.
Ne preporučuje se primena na temperaturama iznad 26 stepeni Celzijusa.

MBT: 1

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories