Helion – Herbicid

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u: SUNCOKRETU I KROMPIRU; VOĆU I VINOVOJ LOZI

PRIMENA: 2-4 l/ha
Aktivna materija: Flurohloridon 250 g/l

  Podeli
Kategorija: Herbicidi
Aktivna materija: Flurohloridon 250 g/l
Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)
Klasifikacija rezistentnosti: F1
Pakovanje: 1 L
Proizvođač: Chemical Agrosava

Karenca:
Suncokret – 63 dana
Voće i vinova loza – obezbeđena vremenom primene

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova

SUNCOKRET I KROMPIR: u količini 2-4 l/ha.
VOĆE I VINOVA LOZA:

  • zasadi starosti do 3 godine u količini 1-3 l/ha;
  • zasadi starosti preko 4 godine u količini od 4 l/ha.

Vreme primene: tretiranje zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korova.

Helion suzbija jednogodišnje širokolisne korove: štir (Amaranthus retroflexus), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), vijušac (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga (Chenopodium spp.), konica (Galinsoga parviflora), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), lubeničarka (Hibiscus trionum), dvornik (Polygonum lapathifolium), mišjakinja (Stellaria media) i hoću-neću (Capsella bursa pastoris).
U izvesnoj meri redukuje i uskolisne korove kao što su: mali muhar (Echinochloa crus-galli) i veliki muhar (Setaria spp.).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Radi proširenja spektra delovanja u zasadu krompira, Helion se može mešati sa preparatima na bazi linurona.

Helion je selektivni herbicid, usvaja se korenom, stablom i koleoptilom. Inhibira biosintezu karotenoida u delu procesa u kome učestvuju enzimi fitoen desaturaze.
Za aktivaciju i maksimalan efekat zahteva kišu nakon primene. Ukoliko u periodu od 14 dana izostanu padavine, herbicidni efekat se smanjuje.

FITOTOKSIČNOST

Ukoliko se primenjuje u humidnim rejonima, u uslovima obilnih padavina na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa), može izazvati zastoj u porastu, izbledelost i ređe deformacije na suncokretu i krompiru

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories