Lambada – Insekticid

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Lambda-cihalotrin 50 g/l

Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

Proizvođač: STK


  Podeli

1) usevu pšenice, za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus), u kol.0,2 I/ha (2 ml na 100 m²), tretiranjem pri pojavi larvi treceg uzrasta; 2)usevu šećerne repe, za suzbijanje lisnih sovica (Mamestrasp.), u kol. 0,2 I/ha (2 ml na 100 m ), tretiranjem pri pojavi larvi četvrtog uzrasta;

2) zasadu jabuke, breskve, kupine, maline, leske, šećerne repe, uljane repice, za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella), u konc. 0,02% (2 ml u 10 I vode), tretiranjem na početku piljerrja prvih gusenica; 4)zasadu breskve, za suzbijanje breskvinog smotavca (Cydia molesta), u konc. 0,02% (2 ml u 10 I vode), tretiranjem u vreme ustanovljenja maksimalnog leta leptira Hi pri pojavi prvih oštećenja na mladarima;

Lambada kao i drugi piretroidni insekticidi nema sistemično delovanje, već je izrazito kontaktni preparat. Neophodno je, usev (zasad) koji se tretira dobro i ravnomerno prekriti rastvorom sredstva..

Lambada je formulisan kao suspenzija mikrokapsula namenjene isključivo da zaštite osobu koja primenjuje preparat od potencijalne pojave preosetljivosti i crvenila kože koji se često javljaju kod primene piretroidnih insekticida. Neposredno posle primene po dospevanju na ciljnu površinu i sušenje depozita, zeon mikrokapsule se raspadaju osobobađajući aktivnu materiju u potpunosti ispoljavajući visoku efikasnost.

Preporuka za primenu:

Lambada se može na istoj površini upotrebiti najviše dva puta u toku godine, a u usevu uljane repice jednom. Zbog opasnosti od razvoja rezistentnosti insekata i ukrštene rezistentnosti, naročito pri suzbijanju smotavca, alternativno ne primenjivati preparate iz grupe piretroida.

Primena iz vazduhoplova je dozvoljena pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata, 300 m od voda i izvorišta voda, brzina vetra ne sme biti veća od 3 m/s, a rubne zone (200-500 m) se tretiraju sa zemlje.

Preparat je otrovan za pčele, pa izbegavati primenu u vreme cvetanja i aktivnosti pčela.

Karenca

14 dana za breskvu i šećernu repu, 35 dana za pšenicu, 42 dana za uljanu repicu

Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories