Opera – Fungicid

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: 50 g/l Epoksikonazol + 133 g/l Pyraclostrobin

Formulacija: Suspo-emulzija (SE)

Proizvođač: BASF


  Podeli

Primena:Opera se koristi kao sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, u usevima:

  1. šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća (Cercospora beticola.) u količini primene 0,75- 1,0 l/ha, tretiranjem po pojavi prvih simptoma (pega) na lišću i ostvarivanjem uslova za dalje širenje oboljenja
  2.  kukuruza, za suzbijanje truleži klipa i stabla (Giberella fujikuro, sin. Fusarium moniliforme), u količini primene 1-1,5 l/ha, preventivno, tokom intenzivnog porasta i formiranja generativnih organa (BBCH 17/18-57/59 skale), pre sticanja uslova za zaražavanje.

Napomena: Pored fungicidnog delovanja, preparat ispoljava opšte pozitivne efekte na biljke kukuruza, što rezultira povećanjem prinosa, otpornosti na sušu i druge stresne faktore (osim u ekstremno stresnim uslovima).

Utrošak vode : 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2) kod tretiranja klasičnim prskalicama.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini : Dva puta na istoj površini u toku godine.

Mešanje sa drugim pesticidima : Opera se ne sme mešati sa organofosfornim insekticidima.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories