Orvego – Fungicid

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: 300 g/l Ametoktradin + 225 g/l Dimetomorf

Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

Proizvođač: BASF


  Podeli

Primena: Orvego se koristi kao sistemični folijarni fungicid sa protektivnim, kurativnim i antisporulativnim delovanjem, i to za suzbijanje plamenjače paradajza i krompira (Phytophthora infestans), plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), u količini 0,8 L/ha (8 mL na 10 m2 ), prskanjem ili orošavanjem, u sledećim usevima:

u paradajzu i krompiru, preventivno, pre pojave simptoma, • tokom vegetacije, u paradajzu u fazi BBCH 10-89, u krompiru BBCH 20-89u krastavcu, preventivno, pre pojave simptoma, tokom • vegetacije, u fazi BBCH 20-89

u vinovoj lozi, preventivno, pre pojave simptoma, tokom • vegetacije u fazi BBCH 53-83

Ametoktradin- kategorija rezistentnosti (FRAC): nepoznata, dimetomorf- kategorija rezistentnosti (FRAC)- 40.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini : Tri puta.

Utrošak vode : 200-1.000 L/ha ( 2-10 L na 100 m2 ) za paradajz, krompir i krastavac, a za vinovu lozu 600-1.000 L/ha (6-10 L na 100 m2 ) .P

Karenca : Za paradajz i krastavac 1 dan, za krompir 7 dana, za vinovu lozu 35 dana

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories