Postanol 90 SC – Fungicid

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Miklobutanil 45 g/l + Kvinoksifen 45 g/l

Formulacija: SC koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 100 ml, 1 l

Proizvođač: Dow AgroSciences


  Podeli

Klasa:Fungicidi

Aktivna materija:Miklobutanil 45 g/l + Kvinoksifen 45 g/l

Formulacija:SC koncentrovana suspenzija

Pakovanje:100 ml, 1 l

Proizvođač:Dow AgroSciences

Karenca:21 dan

MBT:3

MDK(mg/kg):1,0

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Vinova loza 0,8 – 1,25 l/ha (0,08 – 0,125 %) Tokom vegetacije, od faze pojave trećeg lista(BBCH 14) i nadalje, po potrebi, do faze zatvaranja grozda (BBCH 79)

DELOVANJE:

Postalon 90 SC je sistemični fungicid, kombinacija dve aktivne materije Miklobutanila (triazol), koji ima protektivno, kurativno i eradikativno delovanje i ihhibira sintezu ergosterola te sprečava razvoj gljive i Kvinoksifena (kvinolin), protektantni fungicid koji inhibira rast i mitohondrijalni elektronski transport, kao i biosintezu pirimidina.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Preparat nije fitotoksičan ako se primenjuje prema uputstvu. Ne sme se mešati sa preparatima izrazito baznih osobina. Pri radu sa preparatom treba se pridržavati opštih mera higijensko-tehničke zaštite, koristiti zaštitno odelo, rukavice, naočare i/ili štitnik za lice. Za vreme rada ne sme se jesti, piti niti pušiti. Posle završetka rada ruke i lice dobro oprati. Dvojno delovanje čini ga efikasnim i postojanim na biljci, deluje na sve pepelnice. Ima mogućnost redistribucije. Nanešen na biljku širi se kao “plamen”, deluje i parama, što znači da dopire i na skrivena mesta na biljci.

Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories