Prunus 450 SC – Fungicid

Klasa : Fungicid

Aktivna materija:Tiofanat – metil 450g/l

Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

Proizvođač: AgroArm


  Podeli

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica i mrke truleži plodova

Delovanje
Prunus® 450 SC je sistemični fungicid, koji spada u hemijsku grupu benzimidazola. Na prouzrokovače biljnih bolesti deluje preventivno i kurativno. Svoj mehanizam delovanja ispoljava inhibicijom sinteze ßtubulina. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC):1

Primena
Višnja:
– Sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilia laxa).; 0,05% (5 ml u 10 l vode), od početka cvetanja do precvetavanja (BBCH 59-67)

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Ne sme se mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije (fosfamidon, dihlorvos, heptenofos, monokrotofos). Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.
Prunus® 450 SC se može koristiti i za suzbijanje prouzrokovača skladišnih bolesti u jabučastom voću (Cladosporium sp., Monilia sp., Gleosporium sp. i dr.).
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 2 puta

Aktivna materija Tiofanat – metil 450g/l
Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC)
Utrošak vode Višnja: 1000 l/ha
Karenca Obezbeđena vremenom primene
Pakovanje 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories