Siran 40 SC – Herbicid

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 500 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket


  Podeli

Klasa:Herbicid

Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l

Formulacija:SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje:500 ml, 1 l

Proizvođač:Agromarket

Karenca:OVP

Plodored:Bez ograničenja

MDK(mg/kg):0,1 – kukuruz

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kukuruz 1,0 – 1,25 l/ha Kukuruz u fazi 2-6 listova, divlji sirak 15-20cm

DELOVANJE: Siran 40 SC se usvaja lišćem i korenom. U biljci se kreće naviše i naniže brzimtransportom kroz meristemska tkiva što dovodi do žutila i nekroze korovskih biljaka. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetazu ključnog enzima za biosintezu aminokiselina (izoleucin, leucin i valin)

SPEKTAR DELOVANJA:

  • VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE: divlji sirak (Sorghum halepense).
  • JEDNOGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE: muharike (Setaria spp.), divlja zob-ovas (Avena spp.), muhar veliki (Echinochloa crus-galli), svračica (Digitaria sanguinalis).
  • JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Artiplex patula), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura strumarium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), mišjakinja obična (Stellaria media).

PREPORUKE I NAPOMENE: primena može biti jednokratna i dvokratna (split-aplikacija). Jednokratna primena je kada usev ima razvijenih 2 do 6 listova, a divlji sirak visine 15 do 20 cm u dozi od 1 do 1,25 l/ha. U split-aplikaciji u prvoj tretmanu (3 do 4 list) doza je 0,7 l/ha, a u drugoj (6 do 7 list) 0,5 l/ha. U cilju proširenja spektra delovanja može se kombinovati sa herbicidom agroDimark ili Banvel 480 S, preparatima na bazi mezotriona, Velox, Bentamark, Lodin.

MBT: 1 (dvokratno)

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories