Syllit 400 SC – Fungicid

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Dodin 400 g/l

Formulacija: SC koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 200 ml, 1 l

Proizvođač: Agriphar


  Podeli

Klasa:Fungicidi

Aktivna materija:Dodin 400 g/l

Formulacija:SC koncentrovana suspenzija

Pakovanje:200 ml, 1 l

Proizvođač:Agriphar

Karenca:breskva, jabuka 60 dana

MBT:3

MDK(mg/kg):5,0 breskva, jabuka

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Breskva i nektarina 0.15-0.25 % I tretman u fazi opadanja lišća; II tretman u fazi pucanja pupoljka; III tretman kraj cvetanja – precvetavanje
Jabuka 0,15% (15 ml u 10 l vode) I tretman u fazi kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljka (faza 09 BBCH-skale) II tretman u fazi crvenih pupoljka (faza 57 BBCH-skale) III tretman kada je veličina ploda oko 20 mm (faza 72 BBCH-skale)

DELOVANJE:

Syllit 400-SC pripada grupi guanidina deluje preventivno, sprečava klijanje spora fitopatogenih gljiva. Poseduje i izvesno kurativno delovanje na porast klicine cevi, ako se primeni 48 sati nakon infekcije.

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrokovač kovrdžavosti lišca (Taphrina deformans), prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Niže koncentracije se koriste za preventivna, a viša za kurativna tretiranja. Ima dobru lepljivost i otporan na spiranje kišom. Utrošak vode 1000 litara po hektaru. Može biti fitotoksičan, ako u precvetavanju dođe do pada temperature ispod 5   C nakon tretiranja. Nema rezistencije, jer je specifičan mehanizam, blokira rast gljive na više mesta. Ne meša se sa preparatima na bazi dinokapa, dikofola, tetradifona, uljnim i alkalnim preparatima i Bordovskom čorbom. Dozvoljeno tretiranje iz vazduhoplova. Kvalitetna formulacija obezbeđuje bolje mešanje sa drugim pesticidima. Vezuje sa za voštani sloj na biljci, što ga čini postojanim i otpornim na spiranje kišom.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories