Teridox 500 SC – Herbicid

Klasa: Herbicid

Sastav:Dimetaklor (500 g/l).
Formulacija:Koncentrat za emulziju (EC).
Proizvođač : Sygenta

 


  Podeli

Selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje korova u uljanoj repici.

Teridox 500 SC djeluje preko tla pa ga korovne biljke usvajaju preko korijena i koleoptile. U biljkama sprečava diobu stanica i daljnji rast biljke. Djeluje na korove u nicanju ili već iznikle korove u mlađim razvojnim stadijima. Djeluje na uskolisne i širokolisne korovske vrste.
Teridox 500 SC upotrebljava se kao zemljišni herbicid u uljanoj repici za suzbijanje sljedećih korova: kamilice (Matricaria spp.), koštana (Echinochloa crus-galli), mišjeg repka (Alopecurus myosuroides), slakoperke (Apera spica-venti), jednogodišnje vlasnjače (Poa annua), pastirske torbice (Capsella bursa-pastoris), bijele lobode (Chenopodium album), mrtve koprive (Lamium purpureum), jarmena (Anthemis arvensis), mišjakinje (Stellaria media), čestoslavice (Veronica persica) i drugih.
Teridox 500 SC se na istoj površini smije primjeniti svake treće godine:

neposredno nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) u količini 2 l/ha,
nakon nicanja u količini od 2 l/ha u stadiju razvoja uljane repice od 2-4 lista.Travne korove najbolje suzbija u nicanju do pojave prvog lista, a širokolisne u stadiju kotiledona do pojave prvog para listova.
Sredstvo se primjenjuje uz utrošak od 200 – 400 l vode/ha.
Praksa ukazuje da se za potpuni učinak na priljepaču (Galium aparine) Teridox 500 EC može miješati u pre-em roku sa herbicidima na osnovi klomazona.
Teridox 500 SC se smije samo jednom godišnje koristiti na istoj površini. Kod grube pripreme tla i neujednačene sjetve, kada sjeme repice nije dobro pokriveno tlom može doći do fitotoksičnosti. Sjeme repice treba biti pokriveno s 1,5 – 2,5 cm tla. Ne koristiti preparat na lakim pješčanim tlima. U slučaju preoravanja, u proljeće se može sijati kukuruz i soja.
Osigurana vremenom primjene.
1 l, 5 l.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories