Thiovit Jet – Fungicid

Kategorija: Fungicid

Sastav: Elementarni sumpor (800 g/kg).

Formulacija:Vodorastvorive  granule (WG).

Pakiranje: 1 kg, 10 kg

Proizvođač: Sygenta
.


  Podeli

Thiovit Jet je površinski fungicid na bazi sumpora koji se odlikuje jedinstvenom formulacijom koja bitno utječe na efikasnost i selektivnost pripravka.

Upotrebom sredstva Thiovit Jet na biljnoj površini se stvara zaštitna fungicidna prevlaka koja sprečava klijanje spora osjetljivih gljivičnih organizama. Aplikacija mora biti napravljena prije nastanka infekcija da bi se postigli zadovoljavajući rezultati. Thiovit Jet je idealan partner fungicidima sa specifičnim mjestom djelovanja radi sprečavanja pojave rezistentnosti. Na niskim temperaturama (nižim od 10°C) nema djelotvornosti jer se učinak postiže uglavnom isparavanjem nanešenog depozita na biljnom materijalu, a kod preniskih temperatura je hlapljenje onemogućeno).
Na vinovoj lozi za suzbijanje pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u koncentraciji 0,3% (300 g u 100 l vode) za preventivno tretiranje i 0,3-0,5% (300-500 g u 100 l vode) za tretiranje u vrijeme prve pojave bolesti.

Na jabuci za suzbijanje pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) u koncentraciji 0,5-0,6% (500-600 g u 100 l vode) za tretiranje prije cvjetanja i u koncentraciji od 0,3% (300 g u 100 l vode) za tretiranje poslije cvatnje jabuke.
Na breskvi za suzbijanje pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicaria)
u koncentraciji 0,5-0,6% (500-600 g u 100 l vode) tretiranjem prije cvjetanja breskve i u koncentraciji 0,3-0,4% poslije cvatnje.
Na hmelju za suzbijanje pepelnice hmelja (Sphaerotheca humuli) u koncentraciji od 0,4% (400 g na 100 l vode)
Na povrću za suzbijanje pepelnice (Oidium spp.) na povrtlarskim kulturama u koncentraciji od 0,3-0,4% (300-400 g u 100 l vode).
U cvjećarstvu za suzbijanje pepelnice ruža (Sphaerotheca pannosa var. rosae) u koncentraciji od 0,35% (350 g u 100 l vode) i pepelnice na cvijeću (begonije, cinerarije, krizanteme i hortenzije) u koncentraciji od 0,2% (200 g u 100 l vode). Izbjegavati tretiranje otvorenog cvijeta.
Ne smije se miješati s uljnim sredstvima, ne smije se koristiti prije, odnosno 21 dan poslije primjene uljnih sredstava.
Za sve namjene može se koristiti najviše četiri puta u vegetaciji. Aviotretiranje nije dozvoljeno. U staklenicima je potrebno osigurati dobru ventilaciju. Na temperaturama ispod 16°C biološko djelovanje je oslabljeno zbog znatno manje hlapivosti sumpora. Izbjegavati primjenu u punoj cvatnji.
Ne koristiti ga na kruškama sorte D’Anjon, marelicama, brusnici i špinatu jer su izrazito osjetljivi, na jabukama sorte Coxorange, Ontario i Berlepsh i na tikvenjačama u zaštićenom prostoru. Na osjetljivim biljkama (maline, krastavci, kruške, jabuke sorte Crveni delišes) koristiti niže preporučene koncentracije i ne miješati ga sa bupirimatom, folpetom i kaptanom. Može se pojaviti fitotoksičnost ako se tretira na temperaturama iznad 28°C i kod gubitka turgora.
7 dana za krastavce (u polju i zaštićenom prostoru), grašak, hmelj; 14 dana za ostalo povrće i voćke; 35 dana za vinovu lozu; 42 dana za ratarske usjeve. Za mješavine s ditiokarbamatnim fungicidima, karenca za vinovu lozu iznosi 56 dana.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories