Zamir – fungicid

Klasa. Fungicidi

Aktivna materija: Prohloraz 267 g/l + Tebukonazol 133 g/l

Formulacija: Emulzija ulje u vodi (EW)

Proizvođač: Adama


  Podeli

Primena
Zamir® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim  i eradikativnim delovanjem.
U zasadu višnje se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilia laxa) preventivnim tretiranjem pre ostvarenja uslova za zarazu, od početka cvetanja do precvetavanja.
Količina primene: 1,0 l/ha
Utrošak vode: 1000 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
Karenca: obezbeđena vremenom primene za višnju

U usevu strnih žita se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača bolesti pepelnice (Blumeriela graminis) i prouzrokovača lisne rđe (Puccinia recondita) tretiranjem od rane faze zastavičara do cvetanja i prouzrokovača truleži klasa (Fusarium sp.) tretiranjem na početku cvetanja.
Količina primene: 0,75-1,0 l/ha
Utrošak vode: 400 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: tri puta
Karenca: 35 dana za strna žita

U usevu šećerne repe se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Prvi tretman treba izvršiti kada se na 5% biljaka konstatuje 10 i više pega po listu, a drugi i treći tretman kada se ostvare uslovi za širenje zaraze.
Količina primene: samostalno 1,0 l/ha ili 0,75 l/ha Zamir® + 0,5 kg/ha Odeon®
Utrošak vode: 400 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: tri puta
Karenca: 28 dana za šećernu repu

U usevu uljane repice se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača bele truleži stabla (Sclerotinia sclerotiorum). Prvi tretman treba izvršiti početkom cvetanja, a drugi tretman po precvetavanju.
Količina primene: 1-1,5 l/ha
Utrošak vode: 200-400 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
Karenca: 35 dana za uljanu repicu

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories