Metmark WG – Herbicid

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Metsulfuron-metil 600 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 10 g, 50 g

Proizvođač: Agromarke


  Podeli

Klasa:Herbicid

Aktivna materija:Metsulfuron-metil 600 g/kg

Formulacija:WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje:10 g, 50 g

Proizvođač:Agromarket

Karenca:OVP

Plodored:u istoj kalendarskoj godini:posle strnih pšenice i ječma na tretiranim površinama se mogu sejati samo strna žita, uljana repica, pasulj ili trave. Posle žetve pšenice i ječma ne sme se sejati povrće. Naredne godine mogu se sejati svi usevi u uobičajenoj rotaciji ali se mora voditi računa kod šećerne repe i povrća. Posle setve ili sadnje ovih useva, naročito na zemljištima sa pH >7 ili u slučaju dugog sušnog perioda od primene herbicida do setve, odnosno sadnje ovih useva, obavezno je duboko oranje

MDK(mg/kg):0,1

Radna Karenca:do sušenja depozita

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Pšenica 0,01 + 0,1% okvašivača Tretiranje se vrši po nicanju, kada pšenica ima najmanje 3 lista, pa do pojave lista zastavičara (faze 13-39 ВВСН skale)

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju širokolisnih korovskih vrsta i to:
a) dobro suzbija ( > 90%) jednogodišnje korove kao što su: zečji mak (Adonis
aestivalis), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), baštenska pepeljuga
(Chenophodium polyspermum), tarčužak (Capsella bursa pastoris), žavornjak
obični (Consolida regalis), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), divlja
salata (Lactuca scariola), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), gorušica
poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stelaria media); višegodišnje korove
kao što je palamida njivska (Cirsium arvense).

PREPORUKE I NAPOMENE:
primenjuje se leđnom ili traktorskom prskalicom u količini od 200 do 400
litara tečnosti po hektaru. Primena iz aviona je dozvoljena pod posebnim
uslovima i to:
– površine koje se tretiraju treba da budu udaljene najmanje 500 m od
naselja i poljoprivrednih objekata (farmi) i 200 m od vodozaštitnih zona i
voda (vodotoka, bunara, jezera, izvorišta voda);
– brzina vetra ne sme prelaziti 2-3 m/s; rubne zone (300 – 500 m) se tretiraju
sa zemlje
Fitotoksičan je za sve širokolisne useve. Ne sme se primenjivati: na
useve koji su pod stresom izazvanim sušom, potopljenim zemljištem,
niskim temperaturama, napadom insekta ili patogena, nedostatkom
hranljivih materija i drugim faktorima koji utiču na rast useva; u pšenici u
združenom usevu sa travama, detelinom i drugim leguminozama ili drugim
širokolisnim usevima; ukoliko je prethodno primenjen bilo koji herbicid
iz grupe sulfonilurea. Pri primeni u kombinaciji sa preparatima na bazi
fluroksipir meptila voditi računa o sledećem: ne sme se primenjivati na vrlo
slabo humoznim zemljištima (< 1% humusa) i u kraškim područjima zbog
ispirljivosti. Ukoliko dođe do preoravanja ili propadanja useva, na tretiranim
površinama se mogu sejati samo jara žita, uz prethodnu obradu zemljišta.
Radi proširenja delovanja, može se mešati saherbicidima na bazi fluroksipir
meptila (Lodin), dikambe (AgroDimark).

MBT: 1

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories