Gringo 75 WG – Herbicid

Klasa: Insekticidi

Aktivna materija: Tribenuron-metil 750 g/kg

Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

Proizvođač: C. National Chemical Construction Jiangsu Company


  Podeli

PRIMENA: Selektivni translokacioni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice i suncokreta (tolerantan na tribenuron-metil).

  • U usevu pšenice se primenjuje folijarno kada je pšenica u fenifazi do tri lista do pojave 2 kolenca (BBCH 13-32), a korovi od kotiledona do 6 listova u količini primene 15 g/ha (0,15 g/100m²) + 0,1% okvašivača, za suzbijanje palamide (Cirsium arvense), tretiranjem kada je korov u fazi 2-6 listova.
  • U usevu suncokreta se primenjuje folijarno kada je suncokret u fazi od 2-8 listova (BBCH 12-18) a korovi u fazi 2-4 lista, u količini primene 30 g/ha + 0,1% okvašivača.

SPEKTAR DELOVANJA: Preparat Gringo 75 WG dobro suzbija sledeće širokolisne korove: štir (Amaranthus retroflexus), poljski prstenak (Anthemis arvensis), smrduša obična (Bifora radians), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), palamida (Cirsium arvense), žavornjak (Consolida regalis), mrkva divlja (Daucus carota), tatula (Datura stramonium), lubeničarka (Hybiscus trionum), mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule), kamilica bezmirisna (Matricaria inodora), bulka (Papaver rhoeas), njivski ljutić (Ranunculus arvensis), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), mišjakinja (Stellaria media), ljubičica poljska (Viola arvensis) i boca obična (Xanthium strumarium); slabije suzbija: poponac (Convolvulus arvensis), broćiku lepušu (Galium aparine), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), čestoslavicu poljsku (Veronica hederifolia).

MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija tribenuron-metil pripada sulfonilureama. Apsorbuje se korenom i folijarno se translocira po svim delovima biljke sprovodnim sudovima ksilema i floema. Zaustavlja deobu ćelija inhibirajući biosintezu esencijalnih aminokiselina leucina, izoleucina i valina. Simptomi se pojavljuju u vidu hloroza i nekroza meristemskih tkiva, a zatim dolazi do potpune folijarne hloroze i nekroze.

NAPOMENE: Utrošak vode je 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²). Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom. Tretirati leđnim i traktorskim prskalicama. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje preparata na sve susedne širokolisne useve ili zemljište pripremljeno za njihovu setvu.

KARENCA: Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 30g

Informacije su informativnog sadržaja

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories