Blue Bordo – Fungicid

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: 200 g/kg Cu jona iz smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida

Formulacija: WG-vododiperzibilne granule

Pakovanje: 50 g, 1 kg

Proizvođač: United Phosphorus Ltd


  Podeli

Klasa:Fungicidi

Aktivna materija:200 g/kg Cu jona iz smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida

Formulacija:WG-vododiperzibilne granule

Pakovanje:50 g, 1 kg

Proizvođač:United Phosphorus Ltd

Karenca:21 dan za stone sorte vinove loze; 28 dana vinske sorte

MBT:3

MDK(mg/kg):40 mg/kg računato kao grožđe-vinova loza

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Vinova loza 0,5 – 1,5 % (50g do 150 g u 10 l) Tretman posle cvetanja, po pojavi prvih pega primarne zaraze, a pre ostvarenja uslova za sekundarno zaražavanje i širenje oboljenja i za zadnje tretmane

DELOVANJE:

Blue Bordo deluje preventivno jer sprečava klijanje spora. Nespecifičnog je načina delovanja, pretežno inhibira SH enzime. Širok spektar delovanja na fitopatogene gljive i bakterije.

SPEKTAR DELOVANJA:

Folijarni protektivni fungicid širokog spektra delovanja. Koristi se u zasadima vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola ), crvenila lišća (Pseudopeziza tracheiphila ) i crne truleži (Guignardia bidwellii ).

PREPORUKE I NAPOMENE:

prva aktivna materija koja je primenjena u zaštiti bilja kao Bordovska čorba. Još uvek je jednako efikasna u zaštiti mnogih biljnih bolesti, čiji su prouzrokovači gljive i bakterije. Postala je sinonim u suzbijanju plamenjača, ali je pored Kaptana jedina efikasna i protiv prouzrokovača crne truleži kod vinove loze (Guignardia bidwelli).

Preparat može biti fitotoksičan ako se primeni po hladnom i vlažnom vremenu. Poseduje odličnu rastvorljivost bez neprijatnog prašenja. Širok spektar delovanja na fitopatogene gljive i bakterije. Jača ćelijski zid pokožice kod bobica, što smanjuje pucanje pri jačim kišama. Utiče na bolje sazrevanje lastara vinove loze, što pojačava otpornost na izmrzavanje tokom zime, zato je pogodan za zadnje tretmane. Dobra otpornost na spiranje kišom. Meša se sa sumpornim preparatima

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories