Cuprablau Z ultra – Fungicid

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: 350 g/kg bakarnih jona iz dvojne soli bakar -hidroksida i kalcijum hlorida + 20 g/kg cinksulfida (sinergist)

Formulacija: WP – kvašjivi prašak

Pakovanje: 250 g, 1 kg, 20 kg

Proizvođač: Cinkarna


  Podeli

Klasa:Fungicidi

Aktivna materija:350 g/kg bakarnih jona iz dvojne soli bakar -hidroksida i kalcijum hlorida + 20 g/kg cinksulfida (sinergist)

Formulacija:WP – kvašjivi prašak

Pakovanje:250 g, 1 kg, 20 kg

Proizvođač:Cinkarna

Karenca:28 dana – vinova loza

MBT:4 u zasadu vinove loze

MDK(mg/kg):40.0 računato kao bakar – vinova loza

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Vinova loza 0,2 – 0,25 % (20-25 g u 10 l vode na 100m2) Preventivna primena, pre pojave simptoma, tretiranjem tokom faze intenzivnog porasta (faze 13/ 53-81 BBCH skale) u zavisnosti od infektivnog potencijala patogena i uslova zaražavanja).

DELOVANJE:

Fungicid Cuprablau Z sprečava klijanje spora, inhibira disanje, odnosno SH-enzime. Bakar sporedno deluje na sve gljive koje izazivaju trulež, kao i na bakterije, ojačava ćelijski zid i sprečava pucanje bobica kao i bolje prezimljavanje. Cink deluje kao sinergist i poboljšava usvajanje bakarnih jona, a ulazi i u sastav auksina-hormona rasta kod biljaka. Pojava intenzivno zelene boje je, takođe rezultat iskorišćavanja cinka od strane biljke.

SPEKTAR DELOVANJA:

Cuprablau Z Ultra je fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze – Plasmopara viticola.

PREPORUKE I NAPOMENE:

U zasadu vinove loze može se primeniti najviše 4 puta tokom vegetacije uz interval između tretiranja 7 do 10 dana. Može se mešati sa preparatima na bazi ulja za zimska tretiranja, kao i sumpornim preparatima tokom vegetacije. Ne meša se sa preparatima kisele reakcije (dimetoat, dihlorvos, heptenofos). Poboljšana je formulacija preparata, sama reč ultra znači sitnije i finije čestice, što obezbeđuje bolju pokrovnost i stabilnost fungicidnog sloja, kao i bolje iskorišćavanje bakra i cinka od strana biljke. Cink ima mnogostruku ulogu u fiziologiji biljke, utiče na bolje cvetanje i oplodnju, rast i otpornost.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories