Hillan – Fungicid

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Fluazinam 500 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 100 ml, 200 ml, 250 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket


  Podeli

Klasa:Fungicidi

Aktivna materija:Fluazinam 500 g/l

Formulacija:SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje:100 ml, 200 ml, 250 ml, 1 l

Proizvođač:Agromarket

Karenca:28 dana

MBT:3

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Vinova loza 1,0-1,5 l/ha (0,10 – 0,15 ml na 100 m2) Po pojavi prvih pega, a pre sticanja uslova za cikluse sekundarnog zaražavanja i širenja oboljenja

DELOVANJE:

aktivna materija pripada grupi Toludina. Ankapler oksidativne fosforilacije, odnosno
inhibira klijanje spora, rast i sporulaciju gljive. Deluje na više mesta u ćeliji patogena prekidajući proces disanja. Fluazinam je slabo rastvorljiv u vodi i čvrsto se vezuje za lisnu površinu, ne prodire u biljno tkivo već stvara tanki omotač oko njega.

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

PREPORUKE I NAPOMENE:
preparat se može mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. Kada se preparat meša sa EC formulacijama, prvo treba rastvoriti Hillan u manjoj količini vode, a zatim uz ostatak vode dodati drugo sredstvo. Kada se preparat meša sa WG formulacijama, prvo treba njih rastvoriti, a zatim dodati Hillan. Ne može se mešati sa insekticidima na bazi mineralnih ulja. Primenjuje se uz upotrebu 600 do 1000 l/ha (6-10 l na 100 m2) tečnosti. U Srbiji i zemljama EU, preparati na bazi iste aktivne materije registrovani su za primenu u usevu krompira, za suzbijanje uzročnika plamenjače
(Phytophthora infestans) i uzročnika bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) na krompiru u količini 0,3-0,4 l/ha uz utrošak vode od 300-400 l/ha (3-4 ml u 3-4 l vode na 100 m2), tretiranjem prema preporuci prognozno-izveštajne službe ili najkasnije pred pojavu prvih simptoma bolesti.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories