Decis Expert – Insekticid

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Deltametrin 100 g/l

Formulacija: koncentrat za emulziju – EC

Proizvođač: Bayer Crop Science


  Podeli

Decis Expert je nesistemični insekticid brzog kontaktnog i digestivnog delovanja širokog spektra, namenjen za suzbijanje štetnih insekata.

NAČIN DELOVANJA:
Aktivnu materiju preparata Decis Expert, odlikuje veoma brz tzv. „knock down“ efekat, tj. trenutno delovanje na ciljane štetočine. Deluje kontaktno i digestivno. Ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu ciljanih štetnih insekata.
PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
Decis Expert se koristi u usevima:

1) pšenice, za suzbijanje žitne pijavice (Oulema malanopus) u količini primene od 0,075 l/ha (0,75 ml/100 m²) i utrošak vode od 200 – 400 l/ha (2-4 l/m²) po pojavi prvih oštećenja i mlađih larvenih stadijuma insekata;

2) kukuruza, za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) u količini primene 0,075 – 0,125 l/ha (0,75 – 1,25 ml/100 m²) i utrošak vode 200 – 400 l/ha (2-4 l/m²), deset dana posle maksimalnog leta leptira odnosno po pojavi prvih gusenica, a pre ubušivanja u stabljiku ili klip kukuruza;

3) uljane repice, za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u količini primene 0,075 l/ha (0,75 ml/100 m²) i utrošak vode 200 – 400 l/ha (2-4 l/m²), tretiranjem u vreme pojave imaga, kada je glavna cvast vidljiva ali je još uvek zatvorena do otvaranja prvih cvetova;

4) lucerke, za suzbijanje lucerkine bube (Phytodecta fornicate) u količini primene od 0,05 do 0,075 l/ha (0,5 – 0,75 ml/100 m²) i utrošak vode 200 – 400 l/ha (2-4 l/m²), tretiranjem posle pojave imaga;

5) suncokreta, za suzbijanje biljnih vaši (Aphididae) u količini primene od 0,075 l/ha (0,75 ml/100 m²) i utrošak vode 300 – 600 l/ha (3-6 l/m²), tretiranjem u vreme pojave prvih štetočina (BBCH 12-78).

6) višnje, za suzbijanje trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) u količini primene 0,175 l/ha (1,75 ml/100 m²) i utrošak vode 1000 l/ha (10 l/m²). Tretiranje vršiti u vreme masovnog leta imaga, pre promene boje ploda (fenofaza BBCH 80), prskanjem ili orošavanjem.

 

Maksimalan broj tretiranja u toku godine, na istoj površini je jednom u usevima pšenice i suncokreta i u zasadu višnje, odnosno dva puta u usevima kukuruza, uljane repice i lucerke.
KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

suncokret – 60 dana, pšenica – 35 dana, kukuruz – 30 dana, uljana repica – 42 dana, lucerka – 14 dana, višnja – 7 dana.
RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju odnosno zaštićenom prostoru nakon primene preparata):

24 časa.
MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:
– ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije, Bordovskom čorbom, sumporom, azinfos-metilom;

– pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja.
NAPOMENE:
– ne sme se primenjivati u vreme ispaše i leta pčela već nakon završetka dnevnog leta pčela, odnosno, skloniti i pokriti košnice u toku primene i 48 sati nakon primene;

– kada se temperature kreću iznad 28°C, najbolje je tretirati predveče;

– zbog mogućeg razvoja rezistentnosti (i ukrštene rezistentnosti) alternativno ne primenjivati preparate na bazi ma kog piretroida registrovanog u našoj zemlji.

Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories