Dithane DG NeoTec – Fungicid

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Mankozeb 750 g/kg

Formulacija: DG – Disperzibilne granule

Pakovanje: 25 g, 250 g, 1 kg, 20 kg

Proizvođač: Dow AgroSciences


  Podeli

Klasa:Fungicidi

Aktivna materija:Mankozeb 750 g/kg

Formulacija:DG – Disperzibilne granule

Pakovanje:25 g, 250 g, 1 kg, 20 kg

Proizvođač:Dow AgroSciences

Karenca:21 dan jabuka, 42 dana vinova loza

MBT:4

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Jabuka, Vinova loza 2 – 2.5 Tokom cele vegetacije, preventivno pre ostvarivanja uslova za zarazu

DELOVANJE:

Aktivna materija pripada grupi Ditiokarbamata. Fungicid nespecifičnog načina delovanja – na više mesta sprečava klijanje spora prouzrokovača bolesti. Deluje preventivno. Inhibira aktivnost enzima blokiranjem SH-grupe amino kiselina što nepovratno remeti razlaganje lipida i propustljivost ćelijskog zida tj. blokira disanje i proizvodnju ATP. Manokzeb je više od 45 godina jedan od vodećih fungicida u zaštiti bilja jer deluje na uzročnike bolesti iz sve četiri glavne grupe biljnih bolesti; ima izvanredne otpornosti na ispiranje padavinama; sadržaj cinka (Zn) i mangana (Mn), koji se nalaze u molekulu Mankozeba, pripomažu u procesu fotosinteze i boljoj ishrani biljke, što utiče i na bolji prinos.

SPEKTAR DELOVANJA:

Koristi se za suzbijanje prouzrukovača pegavosti lista i čađave krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i prouzrukovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Proizveden je po najsavremenijoj tehnologiji proizvodnje sitnih čestica koje omogućuju bolje prijanjanje preparata na biljku, bolju pokrivenost tretirane biljke, snažnije vezivanje i teže spiranje. Preparat Dithane® DG NeoTec se može mešati sa preparatima na bazi Bakar-oksihlorida, Cimoksanila, Dimetomorfa i Propamokarbhidrohlorida. Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom, sumporno-krečnom čorbom, preparatima na bazi Propargita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor, kao i sa preparatima jako kisele reakcije (Dimetoat, Monokrotofos, Heptenofos, Dihlorvos, Fosfamidon). Utrošak vode u zasadima je 1000 –1500 l/ha, odnosno 10-15 l na 100 m2. U normalnim uslovima prskanje treba ponoviti posle sedam do deset dana.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories