Funguran OH – Fungicid

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: 500 g/kg bakar hidroksida

Formulacija: WP-kvašljivi prašak

Pakovanje: 25 g, 250 g, 1 kg

Proizvođač: Spiess Urania


  Podeli

Klasa:Fungicidi

Aktivna materija:500 g/kg bakar hidroksida

Formulacija:WP-kvašljivi prašak

Pakovanje:25 g, 250 g, 1 kg

Proizvođač:Spiess Urania

Karenca:28 dana – vinova loza; 7 dana – krompir

MBT:2

MDK(mg/kg):40,0 računato kao bakar-vinova loza; 5,0 – krompir

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Krompir 1,5 – 1,75 kg/ha Tretiranje u fazi intenzivnog rasta (faze 19/21– 65 BBCH skale)
Višnja, Trešnja 0,1 – 0,4 % (10 – 40 g u 10 l vode) Tretiranje u fazi intenzivnog rasta (faze 13/53 BBCH skale)

DELOVANJE:

Funguran OH inhibira deobu ćelija i sprečava klijanje spora patogena. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu aktivnu materiju zbog višestukog mehanizma delovanja.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans).

PREPORUKE I NAPOMENE::

Može se mešati sa preparatima na bazi ulja za zimska tretiranja, kao i sumpornim preparatima tokom vegetacije. Ne meša se sa preparatima kisele reakcije (dimetoat, dihlorvos, heptenofos). Izuzetno je otporan na spiranje. Sadrži jon bakra, koji kao neophodan mikroelement, doprinosi boljem iskorišćenju azota i fosfora i direktno utiče na povećanje prinosa. Utiče na racionalnu potrošnju vode u ćeliji i jačanje ćelijskog tkiva, što povećava otpornost biljke na pozne prolećne mrazeve. Nema korozivno delovanje na uređaje za tretiranje.

Zimski tretman jabučastog voća bakarnim preparatima smanjuje potencijal bakterijske plamenjače (Erwinia amylovora). Širok spektar delovanja na gljive i bakterije kod biljaka. Kvalitetna formulacija preparata, sadržaj adheziva (lepka) ga čini postojanim na biljci i vrlo teško se spira kišom.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories