Glyphogan – Totalni ( Neselektivni ) herbicid

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Glifosat izopropil-amonijum so 480 g/l (glifosat 360 g/l)

Formulacija: Koncetrovan rastvor (SL)

Proizvođač: Adama


  Podeli

Primena
Glyphogan® je neselektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.
U zasadima voća i vinove loze se primenjuje kada su korovi visine 15-40 cm
Količina primene:
– 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova,
– 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova,
– 8-12 l/ha za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova;
Utrošak vode: 200-400 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
Karenca: 35 dana za voće i vinovu lozu

Na strništima se primenjuje za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova, tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova, u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja.
Količina primene: 3-10 l/h
Utrošak vode: 200-400 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta

Na nepoljoprivrednim površinama, kao totalni herbicid, primenjuje se kada su korovi u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja.
Količina primene: 5-12 l/ha
Utrošak vode: 200-400 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories