Ikarus – Herbicid

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

Formulacija: SL – koncentrat za rastvor

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 35 dana

Plodored: 4 meseca – ječam, pšenica, raž, suncokret, duvan; 9 meseci – kukuruz, pamuk, krompir, pirinač; 12 meseci – uljana repica, šećerna repa

MDK(mg/kg): 0,05


  Podeli

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Soja 1,0 – 1,2 l/ha (10 – 12 ml na 100 m²) Tretiranje po nicanju u fazi 2 do 3 trolista (faza 11 do 13 BBCH skale), a korovi u fazi razvoja 2 do 4 lista
Suncokret 1,2 l/ha (12 ml na 100 m²) Tretman samo u suncokretu tolerantnom prema herbicidima iz grupe Imidazolinona kada usev ima razvijenih 2 do 4 lista

DELOVANJE:

Ikarus je herbicid na bazi aktivne materije Imazakoms koji pripada grupi Imidazolinona koji se apsorbuje korenom biljaka i folijarno i translocira do delova izniklih koji rastu, a preko zemljišta na korove u fazi klijanja. Inhibira sintezu esencijalnih aminokiselina

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJI USKOLISNI (TRAVNI) KOROVI:
muhar zeleni (Setaria viridis), muhar sivi (Setaria glauca), muhar lepljivi (Setaria verticillata), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense).

JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI:
lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), vijušac njivski (Bylderdikia convolvulus), hoću-neću, tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), dvornik obični (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), kereće grožđe-pomoćnica (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium).

PREPORUKE I NAPOMENE:

ne mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U nepovoljnim vremenskim uslovima (niske temperature i padavine) može doći do kratkotrajne (3 do 10 dana) prolazne pojave bledila koja nema uticaja na razvoj i prinos gajene biljke. Ukoliko dođe do propadanja ili preoravanja useva soje, mogu se sejati soja, grašak, pasulj i hibridi suncokreta tolerantni prema herbicidima iz grupe Imidazolinona. U ovim hibridima suncokreta, najbolja efikasnost na volovod (Orobanche cumana) se postiže dvokratnim tretmanom i to, I tretman kada suncokret ima razvijenih 2 do 4 prava lista dozom od 0,4 l/ha, i II tretman u fazi razvoja 6 listova suncokreta u dozi od 0,8 l/ha jer tada volovod počinje da parazitira suncokret. Preporučeni utrošak vode 200 do 400 l/ha.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories