Metto – Herbicid

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: mezotrion 480 g/l

Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Proizvođač: JIANGSU AGROCHEM LABORATORY


  Podeli

Selektivni sistemični herbicid koji se koristi u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova
Aktivna materija:

Primena
Metto je veoma selektivan u odnosu na usev kukuruza tako da možeda se primeniti posle setve a pre nicanja, i u toku vegetacije sve do 8.lista kukuruza. Korovi treba da su u optimalnoj fazi za suzbijanje, a to
je od 2 – 6 pravog lista.

Količina primene: 0,15 – 0,25 lit/ha + okvašivač Inex (100 ml/100 l vode)

Utrošak vode: 200 – 400 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
Spektar delovanja: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolika (Chenopodium hybridum), palamida njivska (Cirsium arvense), tatula obična (Datura stramonium),  renika obična (Lepidium draba), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),  gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum),  boca obična (Xanthium strumarium), čistac jednogodišnji (Stachys anua)

Deluje i preko zemljišta. Ukoliko dođe do preoravanja, na tretiranim površinama može se odmah sejati samo kukuruz. U jesen iste godine, na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita bez ograničenja, a uljana repica uz prethodno duboko oranje.

U proleće naredne godine, na tretiranim površinama posle dubokog oranja, mogu se sejati kukuruz, strna
žita, soja, suncokret i krompir.

Dve godine posle primene na tretiranim površinama mogu se sejati šećerna i stočna repa, spanać, grašak i pasulj.
Karenca: obezbeđena vremenom primene za kukuruz
Pakovanje: 1 l, 250 ml

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories